nr 1/2008

Spis treści

INSTRUMENTY TRANSGRANICZNEJ WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ W STREFIE SCHENGEN

Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych wymagało wdrożenia przez Polskę dorobku prawnego Schengen, co skutkowało stworzeniem mechanizmów oraz wdrożeniem instrumentów kompensujących zniesienie kontroli. Z punktu widzenia Policji najważniejsze są mechanizmy i instrumenty współpracy policyjnej, przewidziane w tytule III Konwencji Wykonawczej do Układu Schengen – Policja i Bezpieczeństwo oraz tytule IV Konwencji – System Informacyjny Schengen, a także inne akty składające się na dorobek prawny Schengen.

DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO POTRZEB JEDNOSTEK TERENOWYCH

Z podinsp. Anną ROSÓŁ, zastępcą komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. dydaktycznych, rozmawia Piotr Maciejczak

Wiele odmian pedagogiki, jeśli spojrzeć na dzieje wychowania w Polsce i na świecie, miało na celu jakiś rodzaj zniewolenia, konformizacji dzieci i młodzieży. Znakomity antropolog, filozof i pedagog kultury B. Suchodolski wyodrębnił trzy rodzaje pedagogiki. Każda z tych odmian inaczej postrzega przemoc, agresję oraz rozmaite dewiacyjne czy patologiczne zjawiska.

Występowanie złego nastroju w życiu jest tak samo normalne jak poczucie błogostanu i szczęścia, które następują naprzemiennie. Problem diagnostyczny pojawia się wtedy, gdy pracujemy w środowisku osób często odczuwających podobne stany. Możemy wówczas zlekceważyć początkowe objawy depresji, uznając je za obowiązującą w tym otoczeniu normę. Z takim właśnie problemem stykamy się w Policji. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż depresji w przeciwieństwie do złego nastroju nie da się „leczyć domowym sposobem”, konieczna jest indywidualna praca ze specjalistą.

PAŁKA TELESKOPOWA - NOWY ŚRODEK PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO W POLSKIEJ POLICJI

Przyjęta potocznie nazwa „pałka teleskopowa” bezpośrednio związana jest z jej członową budową, która w zależności od długości poszczególnych ogniw może osiągnąć wymiar od 20 cm po złożeniu do 55 cm po ich rozwinięciu. Dzięki nowelizacji przepisów przez resort spraw wewnętrznych pałki tego typu znalazły się na wyposażeniu Policji.

W celu podniesienia bezpieczeństwa osobistego policjantów niezbędna jest profesjonalna realizacja szkoleń, które przygotują policjanta do skutecznego, zgodnego z prawem i bezpiecznego realizowania zadań służbowych. W kategoriach porażki dydaktycznej należy traktować sytuację, w której policjant po kursie podstawowym, trafiając do macierzystej jednostki, spotyka się z komentarzem starszych kolegów: „zapomnij o tym, co słyszałeś w szkole, to robi się tak…”

WYJĘCIE PAŁKI MUSI BYĆ UZASADNIONE

Z constablem Danielem Killenem, szkoleniowcem z zakresu technik interwencji brytyjskiej Police Head Quarters (Komendy Głównej) w Londynie, rozmawia Jan Dobrzyjałowski