nr 2/2008

Spis treści

WKRACZAMY W XXI WIEK

Z nadkom. Piotrem KUCIĄ, zastępcą komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. logistycznych, rozmawia Anna Galant

Lotnictwo to wyspecjalizowana formacja, niezwykle efektywnie wspierająca działania terenowych jednostek Policji – warunkiem tej efektywności jest jednak ich sprawna współpraca z załogami śmigłowców. Rozmowy z pilotami i pracownikami Zarządu Lotnictwa Policji jednoznacznie wskazały na potrzebę upowszechnienia wśród policjantów – zarówno na szczeblu wykonawczym, jak i kierowniczym – podstawowej wiedzy z zakresu użycia śmigłowców i przybliżenie specyfiki zadań wykonywanych przez tę formację.

Policjanci w czasie pełnionej służby niejednokrotnie wykonują zadania mające związek z osobami nieletnimi. Co prawda w większości komend powiatowych/miejskich czy też rejonowych funkcjonują wyspecjalizowane zespoły do spraw nieletnich i patologii społecznej, jednakże może zdarzyć się, że o dalszym losie nieletniego będzie musiał podjąć decyzję dyżurny jednostki, policjant służby kryminalnej, dochodzeniowo-śledczej czy też dzielnicowy.