nr 4/2008


Numer 4(6)/2008

Spis treści

WYWIAD
Agnieszka Hamelusz
Stawiam na profesjonalizację komunikacji społecznej w Policji – wywiad z gen. insp. Andrzejem Matejukiem, Komendantem Głównym Policji

KOMUNIKACJA A ZARZĄDZANIE
Adam Mularz
Komunikacja – czy to potrzebne?

Arkadiusz Brzozowski
Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w szkole Policji

Marek Pawłowski
Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji publicznej na przykładzie Policji

TEORIA I PRAKTYKA KOMUNIKACJI
Alicja Hytrek, Iwona Klonowska-Senderska
Edukacja służb mundurowych w obszarze komunikacji 

Zbigniew Maciejewski
Policyjny PR we Wrocławiu

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
Lech Biernat
Komunikacja wewnętrzna jako skuteczny element negocjacji policyjnych

Tadeusz Cichorz
Oczekiwania funkcjonariuszy Policji w stosunku do komunikacji społecznej w miejscu pracy. Komunikat z badań

KĄCIK JĘZYKOWY
Renata Cedro
Angielski dla policjantów

CSP W LEGIONOWIE
Anna Galant
Z życia CSP

powrót
drukuj