nr 3-4/2009


Numer 3-4(9-10)/2009

Spis treści

WYWIAD
Piotr Maciejczak
Troska, tolerancja, tłumienie – wywiad z Jackiem Zalewskim, Dyrektorem Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
Leszek Dyduch
Przygotowania Policji do zabezpieczenia EURO 2012

Wiesław Bożejewicz
Bezpieczeństwo i porządek publiczny na stadionach piłkarskich w perspektywie EURO 2012

Przemysław Piotrowski
Chuligańskie zachowania kibiców

DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
Rafał Batkowski
Zapobieganie terroryzmowi – nowe doświadczenia krajowe i brytyjskiE

Anna M. Dåderman
Psychologiczne elementy zachowań w nowej policyjnej taktyce w Szwecji

WSPÓŁPRACA SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Marek Witczak
Możliwości realizacji zadań przez ŻW w zakresie wsparcia Policji

Piotr Płonka
Zadania ŻW w ramach wsparcia państwa-gospodarza

PSYCHOLOGIA I ZARZĄDZANIE
Marek Pawłowski
Koncepcja zaangażowania organizacyjnego i jej implikacje dla pracy Policji

Iwona Klonowska-Senderska
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych (cz. 1)

CSP W LEGIONOWIE
Anna Galant
Z życia CSP

KĄCIK JĘZYKOWY
Renata Cedro
Joanna Sokołowska
Języki obce dla policjantów

powrót
drukuj