nr 2/2011

Nr 2(16)/2011

Spis treści

POLSKA PREZYDENCJA TO TAKŻE SZANSA DLA POLICJI

z mł. insp. Rafałem Łysakowskim, Dyrektorem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, rozmawiają Iwona Klonowska-Senderska i Piotr Maciejczak

ROLA RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ PODLEGŁYCH SŁUŻB PODCZAS TRWANIA PREZYDENCJI

Przewodnictwo Polski w Radzie Europejskiej to ogromne przedsięwzięcie, stanowiące dla naszego kraju ogromną szansę na wypromowanie się na forum międzynarodowym. To także wielkie wyzwanie logistyczne, ponieważ w ciągu sześciu miesięcy w Polsce odbędzie się kilkaset spotkań, w tym także na poziomie głów państw i szefów rządów, czyli spotkań, które będą wymagały zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

PRODUKCJA NARKOTYKÓW Z SUROWCÓW NATURALNYCH W POLSCE

W roku 2010 w wyniku działań policyjnych zabezpieczono 1 320 652,22 g marihuany. Miała ona największy udział we wszystkich zabezpieczonych narkotykach w ubiegłym roku. Powyższe pośrednio świadczy nie tylko o bardzo dużym popycie na ten środek odurzający, ale także o jego stosunkowo dużej dostępności, która może świadczyć o znacznej skali produkcji z upraw funkcjonujących na terenie Polski.

KANCELARIA TAJNA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA

30 sierpnia ubiegłego roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228). Dotychczasowa ustawa z 22 stycznia 1999 r. straciła moc obowiązywania. Ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 131, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Ustawa ta określa zasady ochrony informacji niejawnych, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczpospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne1.