nr 4/2011


Nr 4(18)/2011

Spis treści

W NUMERZE

PODSUMOWANIE 2011 ROKU W CSP

Iwona Klonowska-Senderska, Tomasz Wewiór
Rok 2011 – wyzwania, perspektywy, sukcesy…  - pion logistyczny (wywiad z podinsp. Anną Gołąbek, Zastępcą Komendanta ds. Logistycznych)  i pion dydaktyczny (wywiad z insp. Jarosławem Gałuszką Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych)

Hanna Grochowska
Działalność dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji w 2011 roku

TEORIA A PRAKTYKA

Marek Konopczyński
Tożsamość nieletnich jako kategoria oddziaływań resocjalizacyjnych

Grzegorz Jankowski
Problematyka antykorupcyjna w szkolnictwie policyjnym

PRAWO

Elżbieta Ciborowska
Terroryzm na świecie i w Polsce. Zarys problematyki

ZARZĄDZANIE

Marek Pawłowski
Zarządzanie zasobami czasu pracy. Cz. II. Modele i formy organizacji czasu pracy

NAUKA W SŁUŻBIE

Radosław Kobryś, Jarosław Piotrowski, Marcin Bocian
Wypadek drogowy – wybrane aspekty obsługi zdarzenia drogowego

Vademecum policjanta
Wskazówki i komentarze opracowane  przez wykładowców CSP

LOGISTYKA


Beata Gaca-Maciaszkiewicz
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy za szkody w mieniu Skarbu Państwa

CSP W LEGIONOWIE

Hanna Grochowska
Z życia CSP

KĄCIK JĘZYKOWY

Renata Cedro, Joanna Sokołowska
Języki obce dla policjantów

POWIAT  LEGIONOWSKI

Joanna Kajdanowicz
Rady na podtopienia

MIASTO  LEGIONOWO

Anna Szwarczewska
Zmodernizowane Centrum Szkolenia Policji

powrót
drukuj