nr 4/2011


Wypadek drogowy – wybrane aspekty obsługi zdarzenia drogowego

Wypadek drogowy, kolizja drogowa. Dla większości ludzi są to hasła określające zdarzenia drogowe, w których doszło do zderzenia pojazdów. Jednak z punktu widzenia policjanta są to zupełnie inne zdarzenia. Musi umieć je rozpoznać i powziąć odpowiednie kroki zmierzające do zabezpieczenia, sporządzenia stosownej dokumentacji oraz rozstrzygnięcia.

kom. Radosław Kobryś
wykładowca
Zakładu Ruchu Drogowego CSP

podinsp. Jarosław Piotrowski
wykładowca
Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP

podkom. Marcin Bocian
młodszy wykładowca
Zakładu Ruchu Drogowego CSP

Najważniejszym kryterium decydującym o sposobie likwidacji zdarzenia jest jego rodzaj. Z punktu widzenia policjanta obsługującego rozróżniamy dwa rodzaje zdarzeń drogowych. Są to: wypadek drogowy – zdarzenie, w którym są zabici lub ranni – oraz kolizja drogowa – gdzie takich brak. Należy pamiętać, że tylko policjant ruchu drogowego może obsługiwać zdarzenie drogowe, w którym są zabici lub ranni. Natomiast w przypadku kolizji, wbrew ogólnej wiedzy, każdy inny policjant będący na miejscu jest uprawniony do podjęcia decyzji o tym, w jaki sposób zakończy czynności na miejscu tego rodzaju zdarzenia.

Policjant po uzyskaniu informacji o zdarzeniu drogowym powinien udokumentować źródło i czas jej uzyskania. O zdarzeniu informuje dyżurnego jednostki Policji i na jego polecenie niezwłocznie  udaje  się  na  miejsce  zdarzenia.  W  przypadku zagrożenia  życia  lub zdrowia  uczestników  zdarzenia  bądź innych osób, jak również poważnych utrudnień drogowych, dojazd  na  miejsce  zdarzenia  może  odbywać  się  przy  użyciu sygnałów uprzywilejowania w ruchu. (...)

Cały artykuł do pobrania w pliku PDF

powrót
drukuj