nr 1/2013


Ślady kryminalistyczne na miejscu wypadku drogowego z udziałem motocykla

Ustawowym znamieniem przestępstwa wypadku drogowego jest naruszenie przez uczestnika ruchu, choćby nieumyślnie, obowiązujących w ruchu lądowym zasad bezpieczeństwa, a także kryminalny skutek w postaci spowodowania obrażeń ciała, których okres leczenia przekracza 7 dni, lub śmierci. W związku z zaistniałym kryminalnym skutkiem prowadzone jest postępowanie w niezbędnym zakresie. Wyselekcjonowanie zatem zdarzeń drogowych będących przestępstwami nie jest rzeczą łatwą, bowiem wielokrotnie brak świadków wypadku, a pokrzywdzony ranny zostaje przewieziony do szpitala, jeszcze przed przyjazdem Policji lub stan jego zdrowia uniemożliwia mu złożenie wyjaśnień. Dlatego też, jeszcze przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności procesowych i podjęciem decyzji o istnieniu dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, na organy ścigania nałożony jest obowiązek poszukiwania śladów oraz ich ochrona przed zanikiem lub zatarciem.

 


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

powrót
drukuj