nr 1/2014


MATERIAŁY I PUBLIKACJE DLA POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ ZEWNĘTRZNĄ

 FILMY SZKOLENIOWE 

Szkoła Policji w Katowicach, Słupsku oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wspólnie z BPiRD KGP przygotowały filmy instruktażowe, które zgodnie z ich przeznaczeniem mają być pomocne w realizacji podstawowych czynności służbowych.
Przygotowany materiał filmowy dotyczy m.in. czynności: legitymowania, doprowadzania i konwojowania osób, kontroli osobistej, zatrzymywania osób, użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez funkcjonariuszy Policji oraz kontroli pojazdu.
Przedmiotowe filmy zostały przekazane do wszystkich jednostek organizacyjnych Policji, a ich kierownicy zostali zobowiązani do wykorzystania ich w szczególności podczas odpraw służbowych oraz w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego. Ponadto wszystkie filmy zostały umieszczone na Policyjnej Platformie Wdrożeniowej w ramach PSTD.

 

 PORADNIKI 

W związku z wejściem w życie w dniu 5 czerwca 2013 r. ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, mając na uwadze kompleksowe zmiany przepisów m.in. w zakresie wprowadzenia nowych definicji, treści przypadków, postępowania policjanta przed i po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz sposobu dokumentowania ich użycia lub wykorzystania, w BPiRD KGP opracowano poradnik dla policjantów pt. Uprawnienia funkcjonariusza Policji w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, dotyczący powyższych kwestii z odniesieniem do uprawnień policjanta.
Ideą opracowania było przekazanie w przystępnej formie treści ustawy w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariuszy Policji poprzez samokształcenie, a w konsekwencji bardziej profesjonalnego wykonywania zadań służbowych.
Poradnik przekazano wszystkim policjantom, a całkowity nakład wyniósł 101 000 egzemplarzy.
Również w 2013 r., w ramach kolejnej już edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł, ówczesne Biuro Prewencji KGP, we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, opracowało Vademecum dla policjantów służby prewencyjnej. Wybrane zagadnienia. W publikacji ujęto w syntetycznej formie – praktyczne informacje dotyczące nieletnich, przemocy w rodzinie, a także patologii społecznej, tj. narkomanii i alkoholizmu, a także przepisów prawnych regulujących te zagadnienia, przydatnych policjantom realizującym na co dzień zadania służbowe.
Vademecum zostało wydrukowane w nakładzie 12 000 egzemplarzy. 6000 – do dyspozycji Stowarzyszenia – wraz z pakietem innych materiałów edukacyjnych zostało przekazane do gmin, które przystąpiły do realizacji kampanii. Z pozostałych 6000 egzemplarzy – w dyspozycji BPiRD KGP – ponad 4250 zostało przekazanych do komend wojewódzkich/Stołecznej Policji do użytku służbowego, z przeznaczeniem głównie dla policjantów realizujących zadania w ww. obszarach. Vademecum spotkało się z pozytywnym odbiorem i życzliwym przyjęciem, tak wśród policjantów, jak i wśród przedstawicieli naszych partnerów w gminach, w tym głównie wśród członków miejskich/gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także pracowników ośrodków pomocy społecznej.
Vademecum jest też dostępne na stronie internetowej BPiRD KGP.

mł. insp. Dariusz Prządka, radca WP BPiRD KGP

 

powrót
drukuj