nr 5/2014


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 5/2014


 

  WYWIAD  

   Elżbieta Sitek
Logistyczne wsparcie – wywiad z nadinsp. Wojciechem Olbrysiem
Zastępcą Komendanta Głównego Policji ds. logistyki

 

 BIURO FINANSÓW 

   Agnieszka Mańkowska
Biuro Finansów

   Elżbieta Pełka
Główny księgowy resortu

Izabela Karolina Król
Budżet

   Arkadiusz Czerwiński
Fundusze pomocowe

   Małgorzata Kubicka
Zamówienia publiczne

   Beata Janczura
Wydatki osobowe

   Krystyna Solawa
Rachunkowość i analizy

   Agnieszka Grasza, Agnieszka Liwińska,
   Małgorzata Kowalczyk
Księgowość

   Artur Siek
Rozliczenia

   Dariusz Bęś, Jolanta Kowalska
Zespół Normatywno-Finansowy

   Agnieszka Mańkowska, Dariusz Gołąbek
Zespół Wsparcia

 

 BIURO LOGISTYKI 

   Beata Szadkowska
Działalność Biura Logistyki Policji

   Katarzyna Zalewska
Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji

   Danuta Urbańska
Proces przemundurowania polskiej Policji

   Robert Stanicki, Danuta Urbańska
Modernizacja wyposażenia Policji

   Jacek Prokopczyk
Największe od kilku lat zakupy sprzętu transportowego

   Jacek Prokopczyk
Jak kupujemy radiowozy?

   Danuta Urbańska, Waldemar Dudziński, Robert Stanicki
Policjanci misji pokojowych. Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie

 

 BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI 

   Małgorzata Kempińska, Justyna Podurgiel,
   Tadeusz Antonowicz
Struktura i działalność BŁiI. Fluktuacja kadr

   Mateusz Kalinowski, Małgorzata Kempińska
Środki finansowe przeznaczone na teleinformatykę policyjną

   Mateusz Kalinowski
Kluczowe systemy informatyczne utrzymywane przez BŁiI KGP

   Roksanna Chlipała
Utrzymanie międzynarodowych systemów informatycznych

   Wojciech Dąbrowski, Violetta Janeczko
Środowisko projektowe IT w Policji

   Hanna Kurstak
Nowe wyzwania, nowe kompetencje

   Arkadiusz Żołądek, Jarosław Baumann
Policyjny System Wideokonferencyjny

   Tomasz Mendoń, Jarosław Baumann
System telekomunikacyjny KGP

   Piotr Pogorzelski
System Wspomagania Dowodzenia

   Przemysław Sulej
Sieć Dyspozytorska Kierownictwa Policji w oparciu o telefonię IP

   Radosław Kędzior
Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112

   Małgorzata Wójcicka-Kuropatwa, Marcin Kuskowski
Ochrona systemów informatycznych Policji

   Igor Faryński
Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych

   Robert Piwowarczyk
Radiokomunikacja policyjna

   Włodzimierz Nowak, Tomasz Skoczylas
Poczta specjalna

 

 CENTRUM SZKOLENIA POLICJI 

   Anna Gołąbek, Urszula Kędzierska
Głos w dyskusji o kosztach szkolenia i doskonalenia zawodowego w CSP

   Krzysztof Biernacki, Adam Gliński, Beata Gaca-Maciaszkiewicz
Wsparcie logistyczne w nowoczesnym procesie doskonalenia zawodowego policjantów

   Edward Wiśniewski, Adam Przybylik, Krzysztof Jasiewicz, Adam Jankowski
Wizyta szkoleniowa na Litwie

   Izabela Dobrowolska, Jacek Krakowski
Wymiana doświadczeń pomiędzy polską i brytyjską policją konną

   Izabela Dobrowolska
Nowe rozwiązania prawne w zakresie problematyki służby konnej w Policji

Vademecum policjanta

 

 ŻANDARMERIA WOJSKOWA 

   Jarosław Kurowski, Mariusz Chmiel
Szkolenie elewów służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

   Sylwia Guzowska, Katarzyna Mrozkowiak
„Żandarmeria Wojskowa (Policja Wojskowa) w ramach misji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie”.
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej

powrót
drukuj