nr 5/2014


WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY POLSKĄ I BRYTYJSKĄ POLICJĄ KONNĄ

W dniach 18–25 maja 2014 r. odbyły się spotkania w ramach projektu pt. „Żaden jeździec, który swoją sztukę posiadł należycie, nie ma siebie za doskonałego – międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń polskiej i brytyjskiej Policji konnej”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. W skład polskiej delegacji wchodziła grupa 20 przedstawicieli, w tym: 2 funkcjonariuszy Wojska Polskiego, 2 funkcjonariuszy ze Straży Granicznej oraz 16 przedstawicieli z komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, mających na swoim stanie konie służbowe, a także funkcjonariusz z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przy wyborze przedstawicieli z krajowych jednostek przyjęto zasadę, by do udziału w projekcie zostały skierowane osoby mające bezpośredni kontakt z końmi służbowymi poprzez realizowanie służby z wykorzystaniem koni służbowych lub biorące udział w ich szkoleniu.

Przebieg wizyt został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap trwał dwa dni, podczas których funkcjonariusze z Polski zostali podzieleni na 3 grupy, a każda z grup udała się do trzech różnych brytyjskich jednostek konnych znajdujących się
w miejscowościach: Bristol, Liverpool oraz Preston. Zastosowanie takiego podziału delegacji było koniecznym warunkiem do spełnienia przez polską stronę w celu zapobieżenia dezorganizacji pracy brytyjskich komórek konnych Policji.
W drugim etapie projektu polscy przedstawiciele złożyli już wspólnie wizyty w londyńskich jednostkach policji i wojska, w tym:

  • Metropolitan Police Mounted Branch (120 koni),
  • Metropolitan Police Specialist Traning Center,
  • The Household Cavalry Mounted Regiment (240 koni).

(...)

 

 

 

powrót
drukuj