nr 1/2015


W numerze

Do pobrania pełne wydanie "Kwartalnika Policyjnego" nr 1/2015


 

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI  

Krzysztof Gajewski
Wprowadzenie

 

  BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO  

Arkadiusz Kopczyński, Piotr Rzeźnik
Służba zewnętrzna Policji.
Oczekiwane kierunki działania
i rozwoju służby patrolowej i obchodowej

Wanda Mende
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Arkadiusz Kopczyński, Piotr Rzeźnik
Patrole polsko-chorwackie.
Służba patrolowa na wybrzeżu adriatyckim

Dariusz Minkiewicz
Konwoje międzynarodowe a europejski nakaz aresztowania

Krzysztof Warda
Zabezpieczenie sezonu narciarskiego 2014/2015

Marcin Posiewka
Zgony osób z powodu wychłodzenia organizmu.
Działania prewencyjne

Łukasz Niezabitowski
Działania BPiRD KGP w obszarze ochrony zwierząt
i środowiska naturalnego

Marcin Posiewka
Paralizatory elektryczne w służbie

Piotr Lubaszko
Istotne zmiany w prawie o wykroczeniach

Arkadiusz Kopczyński, Piotr Rzeźnik
Turnieje wiedzy i umiejętności zawodowych
policjantów służby prewencyjnej

Jarosław Mazek
Ogólnopolski konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”
roku 2014

Jarosław Mazek
Szkolenie na torach automobilklubów:
wielkopolskiego i kieleckiego

Monika Florczuk
Zwiększenie liczby policjantów i uzupełnienie wakatów
w komórkach ruchu drogowego

Robert Kania
Zespoły do zwalczania agresywnych zachowań na drogach

Magdalena Zawadzka-Badura
Działania w ramach Europejskiej Organizacji Policji
Ruchu Drogowego TISPOL

Robert Kania
Inicjatywy legislacyjne

Dariusz Minkiewicz, Anna Karpińska-Ciepieniak,
Monika Zalewska
Policyjne miejsca prawnej izolacji.
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Małgorzata Jurkowska, Agnieszka Jabłońska
Zmiany w zadaniach Policji w związku
z deregulacją zawodu pracownika ochrony i detektywa

 

  GŁÓWNY SZTAB POLICJI  

Sławomir Ignatowski
Przygotowania obronne Policji.
Główne przedsięwzięcia przeprowadzone w roku 2014

Paweł Pinda
Działania na rzecz oddziałów i pododdziałów prewencji Policji

Sławomir Makowski
Integracja SWD Policji z systemem teleinformatycznym
centrów powiadamiania ratunkowego

Sylwester Smoleński
Współpraca szwajcarsko-polska.
Kontynuacja projektu „Na granicy terroryzmu
– szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego”

Bogdan Pitura
Byliśmy dobrze przygotowani.
Operacja policyjna pod kryptonimem „SIATKA 2014”

Marcin Stefański
Współpraca z Komendą Główną Policji.
Spojrzenie organizatorów rozgrywek

Artur Siarkiewicz
Policyjne zabezpieczenie obchodów
Narodowego Święta Niepodległości w 2014 r.

Iwona Andratowicz
Nowe metody i formy działań Policji
w związku ze zdarzeniami kryzysowymi

Jacek Gnyp
Powietrzne operacje Policji

Maciej Latasz, Wojciech Mateja
Współpraca ratowników TOPR-u z Policją

 

  BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH  

Mariusz Olechnowicz
Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP

 

  PREWENCJA POLICJI DZISIAJ.
  PERSPEKTYWY I WYZWANIA  

Anna Kuźnia
Projekt informacyjno-edukacyjny

Radosław Zbroński
Partnerstwo międzynarodowe – wymiana dobrych praktyk
w obszarze prewencji kryminalnej, EUCPN,
przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Marek Konkolewski
Partnerstwo medialne na rzecz promocji bezpieczeństwa
– „Wielki Test na Prawo Jazdy. 10 mniej. Zwolnij!”

Jarosław Gnatowski
Partnerstwo z Kościołem na rzecz edukacji
dla bezpieczeństwa

Mirosława Świdzińska, Katarzyna Krakowiak
Inne przykłady inicjatyw partnerskich
na rzecz bezpieczeństwa w 2014 r.

Harmonogram działań profilaktycznych 2015

Terminarz prewencyjny 2015

 

  PREWENCJA POLICJI W GARNIZONACH  

Prewencja Policji w garnizonach

Komunikacja prewencyjna

 

  MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI (IPA)  

Arkadiusz Skrzypczak
Służyć poprzez przyjaźń

 

  NAUKA W SŁUŻBIE  

Wojciech Ołdyński
Prewencja kryminalna w Polsce.
Niepotrzebne działanie czy bezwzględna potrzeba?

Wojciech Biedrzycki
Wizerunek dzielnicowego wśród interesantów
Komisariatu Policji Warszawa-Wilanów
w świetle przeprowadzonych badań

 

  CENTRUM SZKOLENIA POLICJI  

Jacek Kuźmiński
Zakład Interwencji Policyjnych

Vademecum policjanta

 

  ŻANDARMERIA WOJSKOWA  

Sławomir Niemirka
Determinanty używania umundurowania wojskowego
przez osoby cywilne

 

  POWIAT LEGIONOWSKI  

Mariusz Kraszewski
Batalia o DK61

 

  OD REDAKCJI  

Zasady publikowania i recenzowania materiałów
wydawanych w „Kwartalniku Policyjnym”

 

 

powrót
drukuj