nr 2/2015


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 2/2015

Do pobrania pełne wydanie specjalne
"Zmiany w kpk" 


 

  WYWIAD  

Włodzimierz Nienałtowski
Co już zrobiliśmy, a co jeszcze przed nami
– wywiad z mł. insp. w st. sp. Ireneuszem Dziugiełem
Pełnomocnikiem KGP ds. wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej

 

  ZMIANY W POSTĘPOWANIU KARNYM  

Roman Wojtuszek
Wybrane zmiany w procedurze karnej od lipca 2015 r.

Alfred Staszak
Rola i znaczenie biegłego w kontradyktoryjnym procesie

Wojciech Kubica, Agnieszka Pietras
Kompetencje procesowe Żandarmerii Wojskowej
w świetle zmian legislacyjnych procedury karnej

Maciej Siewiert
Nowelizacja artykułu 312 Kodeksu postępowania karnego

Marzena Brzozowska
Przedsięwzięcia zespołu ds. monitorowania i wdrażania
w Policji zmian w procedurze karnej

 

  NAUKA W SŁUŻBIE  

Jadwiga Stawnicka
Językoznawstwo w służbie wymiaru sprawiedliwości

Katarzyna Pilarska-Żabińska
Włosy jako materiał analityczny w badaniach kryminalistycznych

Małgorzata Lis-Walewska
Odpowiedzialność karna za naruszenie zakazu wstępu do lasu

Eugeniusz Moczuk
Bezpieczeństwo jako fakt społeczny w teorii Emila Durkheima

 

  PRAWO  

Piotr Maciejczak, Magdalena Zychowicz
25 lat ustawy o Policji. Konferencja w Sejmie RP

Paweł Dudkowski
Prawo wewnętrznie obowiązujące w konstytucyjnym systemie źródeł prawa

Agnieszka Mańko-Czajka
Apelacja w postępowaniu zwyczajnym w sprawach o wykroczenia
oraz względne przyczyny odwoławcze będące podstawą jej wniesienia

 

  ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI  ZORGANIZOWANEJ  

Daniel Chodziński, Urszula Wróblewska
Wybrane metody prania pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze

 

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

Irena Malinowska, Anna Rybicka
Policja i jej zadania w warunkach stanów nadzwyczajnych

 

  SZKOLENIE STRZELECKIE  

Hubert Kowalik, Waldemar Weremko
Strzelanie przez szyby – fakty i mity

Albert Piórkowski, Paweł Woźniakowski
Wymiana magazynka w broni palnej krótkiej

 

  VADEMECUM  

Magdalena Morawska
Zadławienie – pierwsza pomoc

Agnieszka Sałkowska
Zmiany w przepisach dotyczące postępowania z kierowcami popełniającymi
przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym

Andrzej Przekaziński
Zmiany w zakresie dokumentowania czasu pracy kierowców
w przewozach drogowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE

 

  KĄCIK JĘZYKOWY  

Renata Cedro, Joanna Łaszyn
Język angielski dla policjantów

Joanna Sokołowska
Język rosyjski dla policjantów

 

  POWIAT LEGIONOWSKI  

Monika Kosewska
Zawody w pierwszej pomocy

powrót
drukuj