nr 3/2015


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 3/2015

Do pobrania pełne wydanie specjalne 
"Zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia"
 


 

  WYWIAD  

   Tomasz Wewiór
Bieżące priorytety pionu prewencji,
w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

– wywiad z nadinsp. Cezarym Popławskim
Zastępcą Komendanta Głównego Policji

 

  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  

   Dorota Kozłowska
Procedura „Niebieskie Karty”. Geneza i rozwój

   Wanda Mende
Szesnaście lat procedury „Niebieskie Karty”
z perspektywy danych statystycznych

   Wanda Mende
Postępowanie Policji w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   Agata Niemyjska, Wanda Mende
Specyfika przemocy w rodzinach policyjnych

   Andrea García Gonzalez
Geneza procedury zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie
i jego zwalczania

   Dorota Cyma-Końska
Kurs specjalistyczny przeciwdziałania przemocy w rodzinie PPWR

 

  POMOC OFIAROM PRZEMOCY  

   Dorota Kozłowska
Telefon dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

   Szymon Wójcik
Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia

   Kamila Sitkowska
Przemoc seksualna wobec dzieci

   Jacek Zalewski
Przemoc wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie

   Damian Wąsik
Wartość dowodowa obdukcji lekarskiej wykonanej
na żądanie pokrzywdzonego
w sprawach karnych dotyczących przemocy w rodzinie

   Wanda Mende
Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

 

  KONFERENCJA NAUKOWA W SEJMIE RP  

   Piotr Maciejczak
90 lat kobiet w Policji

 

  PRAWO  

   Agnieszka Mańko-Czajka
Aspekt prawny przesłuchania małoletniego świadka w procesie karnym

   Łukasz Szwejkowski
Odpowiedzialność karna nieletnich w wybranych państwach Europy

   Leszek Rusoń
O względnej jawności regulacji czynności operacyjno-rozpoznawczych

 

  NAUKA W SŁUŻBIE 

   Agnieszka Brzeźniak
Bezpieczeństwo Polaków w badaniach opinii społecznej

   Jerzy Nikitorowicz
Proces diagnozowania w naukach o wychowaniu. Wybrane aspekty

   Eugeniusz Moczuk
Zjawisko przemocy w szkole jako problem społeczny
w świetle badań empirycznych w szkołach powiatu mieleckiego

   Karol Bajda
Recenzja książki „Uzależnienia behawioralne.
Konteksty medyczno-socjologiczno-pedagogiczne”

 

  NOWE TECHNOLOGIE A BEZPIECZEŃSTWO  

   Rafał Lewandowski, Tomasz Siemianowski
Geolokalizacja zdjęć

 

  VADEMECUM  

   Mariusz Jackowski, Jan Orłowski
Wyposażenie roweru oraz zasady uczestnictwa w ruchu drogowym

   Marta Paw
Sumowanie mandatów karnych

   Janusz Kozłowski
Korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dziecka
w pojazdach samochodowych

 

  KĄCIK JĘZYKOWY 

   Renata Cedro, Joanna Łaszyn
Język angielski dla policjantów

 

  POWIAT LEGIONOWSKI 

   Mariusz Kraszewski
Dziecko jest najważniejsze

powrót
drukuj