nr 4/2015


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 4/2015

Do pobrania pełne wydanie specjalne 
"Porównanie wybranych instytucji
z ustaw Kodeks postępowania karnego
i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia" 


 

  WYWIAD 

Tomasz Wewiór, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Cudzoziemcy w Polsce – wywiad z rzecznikiem prasowym Urzędu do Spraw Cudzoziemców Ewą Piechotą

 

KRYZYS MIGRACYJNY W EUROPIE

Dariusz Minkiewicz, Joanna Kochanowska
Wybrane obowiązki i uprawnienia Policji w sprawach cudzoziemców przebywających na terytorium Polski

Aneta Ceglińska
Rola Biura Służby Kryminalnej KGP w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestępczości z udziałem cudzoziemców

Radosław Hołodniuk, Anna Bielińska
Frontex i Europejskie Zespoły Straży Granicznej

Jadwiga Stawnicka, Roman Stawicki
Pojęcie „uchodźca” z perspektywy różnych płaszczyzn poznawczych

Roman Stawicki
Ochrona uchodźców na gruncie prawa międzynarodowego
– zarys problematyki

Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia
Polska a europejski kryzys migracyjny

Łukasz Szwejkowski
Zjawisko akulturacji wyzwaniem XXI wieku

 

SZKOLNICTWO POLICYJNE

Tomasz Wewiór, Hanna Grochowska
Szkolnictwo policyjne. Podsumowanie i perspektywy
– wywiad z insp. dr. Tomaszem Szankinem
Zastępcą Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Marcin Płotek, Marcin Misiewicz
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Hanna Grochowska
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Jarosław Kaleta
Szkoła Policji w Katowicach

Zbigniew Bogusz, Michał Zielonka
Szkoła Policji w Pile

Praca zbiorowa
Szkoła Policji w Słupsku

Piotr Płonka i in.
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz.

 

CENTRUM EKSPERCKIE NATO

Grzegorz Wasielewski
Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO
w procesach tranformacji NATO

 

IPA w CSP

Arkadiusz Skrzypczak
20 lat IPA w CSP

 

SŁUŻBY W UJĘCIU HISTORYCZNYM

Grzegorz Winnicki
Milicja Ludowa, czyli trudne początki państwowej
służby bezpieczeństwa w II Rzeczypospolitej Polskiej

Wojciech Kubica
Współdziałanie Żandarmerii i Policji w latach 1919–2015

Jan Suliński
Mińsk Mazowiecki kuźnią kadr żandarmerii (1957–2015)

 

NAUKA W SŁUŻBIE

Henryk Leszczyński
Urazowość na zajęciach z taktyki i technik interwencji
oraz w sportach walki

Vademecum policjanta

 

KĄCIK JĘZYKOWY
Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

 

Zasady publikowania i recenzowania

Zasady publikowania i lista recenzentów w 2015 r.

powrót
drukuj