nr 4/2015


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 4/2015

Do pobrania pełne wydanie specjalne 
"Porównanie wybranych instytucji
z ustaw Kodeks postępowania karnego
i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia" 


 

  WYWIAD 

   Tomasz Wewiór, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Cudzoziemcy w Polsce – wywiad z rzecznikiem prasowym Urzędu do Spraw Cudzoziemców Ewą Piechotą

 

   KRYZYS MIGRACYJNY W EUROPIE  

   Dariusz Minkiewicz, Joanna Kochanowska
Wybrane obowiązki i uprawnienia Policji w sprawach cudzoziemców przebywających na terytorium Polski

   Aneta Ceglińska
Rola Biura Służby Kryminalnej KGP w zakresie zapobiegania
i zwalczania przestępczości z udziałem cudzoziemców

   Radosław Hołodniuk, Anna Bielińska
Frontex i Europejskie Zespoły Straży Granicznej

   Jadwiga Stawnicka, Roman Stawicki
Pojęcie „uchodźca” z perspektywy różnych płaszczyzn poznawczych

   Roman Stawicki
Ochrona uchodźców na gruncie prawa międzynarodowego
– zarys problematyki

   Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia
Polska a europejski kryzys migracyjny

   Łukasz Szwejkowski
Zjawisko akulturacji wyzwaniem XXI wieku

 

   SZKOLNICTWO POLICYJNE  

   Tomasz Wewiór, Hanna Grochowska
Szkolnictwo policyjne. Podsumowanie i perspektywy
– wywiad z insp. dr. Tomaszem Szankinem
Zastępcą Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji

   Marcin Płotek, Marcin Misiewicz
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Hanna Grochowska
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

   Jarosław Kaleta
Szkoła Policji w Katowicach

   Zbigniew Bogusz, Michał Zielonka
Szkoła Policji w Pile

   Praca zbiorowa
Szkoła Policji w Słupsku

   Piotr Płonka i in.
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz.

 

   CENTRUM EKSPERCKIE NATO  

   Grzegorz Wasielewski
Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO
w procesach tranformacji NATO

 

   IPA w CSP  

   Arkadiusz Skrzypczak
20 lat IPA w CSP

 

   SŁUŻBY W UJĘCIU HISTORYCZNYM  

   Grzegorz Winnicki
Milicja Ludowa, czyli trudne początki państwowej
służby bezpieczeństwa w II Rzeczypospolitej Polskiej

   Wojciech Kubica
Współdziałanie Żandarmerii i Policji w latach 1919–2015

Jan Suliński
Mińsk Mazowiecki kuźnią kadr żandarmerii (1957–2015)

 

   NAUKA W SŁUŻBIE  

   Henryk Leszczyński
Urazowość na zajęciach z taktyki i technik interwencji
oraz w sportach walki

Vademecum policjanta

 

   KĄCIK JĘZYKOWY  

   Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

 

   ZASADY PUBLIKOWANIA I RECENZOWANIA  

Zasady publikowania i lista recenzentów w 2015 r.

powrót
drukuj