nr 2/2016


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 2/2016

Do pobrania pełen dodatek specjalny
"Kontrola stanu technicznego autobusu.
Czynności policjanta"

Wydawca wyraża zgodę na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie
dodatku specjalnego przez jednostki organizacyjne Policji
do użytku służbowego


 

  BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE FUNKCJONARIUSZY 

   Marcin Posiewka, Małgorzata Wagner
Bezpieczeństwo prawne funkcjonariusza Policji

   Marek Węgliński
Zagrożenia przestępczością w środowisku policyjnym.
Priorytetowe kierunki pracy BSW KGP oraz inicjatywy podejmowane na rzecz Policji w 2015 r.

   Karolina Bartos
Świadomość prawna funkcjonariuszy Policji

   Artur Kowalczyk
Strata dla służby, strata dla wizerunku

  Justyna Setniewska
Interwencje funkcjonariuszy Policji – perspektywa praw człowieka

  Danuta Przywara, Piotr Kubaszewski
Bezpieczeństwo policjanta podczas kontroli drogowej

 

  BEZPIECZEŃSTWO POLICJANTA  
  W UJĘCIU PSYCHOLOGICZNYM  

   Izabela Solarska
Działania psychologów policyjnych w aspekcie przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom
stresu zawodowego funkcjonariuszy

 

  BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE  

   Dominik Władysiak, Damian Kołaczek
Bezpieczeństwo osobiste policjanta podczas interwencji

   Albert Piórkowski, Bogumił Hajdacki
Bezpieczeństwo fizyczne policjanta w kontekście interwencji z użyciem broni palnej

   Tomasz Maczuga
Defendo

   Tomasz Borek
Interwencja wobec osoby uzbrojonej w niebezpieczne narzędzie z perspektywy nauki i doświadczeń

  Jerzy Reszka
Ćwiczenia kalisteniczne w kształtowaniu zdolności motorycznych

  Hubert Kowalik
Bezpieczeństwo osobiste policjanta podczas udzielania pomocy osobom rannym w trakcie interwencji

 

  VADEMECUM POLICJANTA  

   Leszek Dyduch
Środki zwiększające bezpieczeństwo czynności policjanta
– kask zabezpieczający

 

 PRAWO  

   Wojciech Kubica, Agnieszka Pietras
Rozkaz wojskowy w polskim prawie karnym

   Dariusz Baj
Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji
i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – różnice wynikające z uregulowań prawnych

 

 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

   Grzegorz Pietrek
Policja w systemie przeciwpowodziowym. Wybrane zagadnienia

 

 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  

   Tomasz Safjański
Charakterystyka wybranych metod i form realizacji przez Interpol zadań
związanych z przeciwdziałaniem przestępczości międzynarodowej

   Robert Cyranek
Przygotowanie i udział policjantów w misjach zagranicznych

   Josep Miquel Monreal Martinez
Światowy Kongres Technologii Mobilnych (MWC – Mobile World Congress) – Barcelona 2016

 

 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM  

   Jacek Giszczak
Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym

   Agnieszka Sałkowska
CEPIK 2.0 – nowe możliwości

   Mariusz Jackowski
Zmiany w systemie tachografów cyfrowych

   Michał Gemza, Janusz Kozłowski
Przygotowanie pojazdu z kierownicą umieszczoną po prawej stronie do zarejestrowania w Polsce

   Marta Paw, Mariusz Jackowski
Ruch drogowy. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

 

 KĄCIK JĘZYKOWY 

   Tomasz Maczuga, Justyna Setniewska, Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

 

 POWIAT LEGIONOWSKI 

   Kalina Bartos
Żeby było bezpieczniej

   Sylwia Król
Syreny

powrót
drukuj