nr 4/2016


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 4/2016


 

  IMPREZY MASOWE 
  – ASPEKTY PRAWNE, PRAKTYCZNE I PSYCHOLOGICZNE  

   Leszek Dyduch
Imprezy masowe i zgromadzenia w sprawach publicznych
– aspekty prawne i praktyczne

   Kamila Sitkowska
Psychologiczne aspekty zarządzania tłumem

 

  SZCZYT NATO I ŚDM  

  Sebastian Fit
Wykorzystanie analizy ryzyka w zabezpieczeniu imprez masowych
na przykładzie działań podejmowanych przez Biuro Kryminalne KGP

  Mateusz Kaźmierczak
Zabezpieczenie imprez masowych o zasięgu międzynarodowym
w kontekście zadań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

  Andrzej Kropiwiec
Operacja „Przymierze”

  Beata Biesiadecka
Bezpieczeństwo systemów teleinformacyjnych
w kontekście operacji „Przymierze”

  Włodzimierz Czwarno
Działania Biura Ochrony Rządu w kontekście zabezpieczenia
Szczytu NATO i ŚDM

  Paweł Bielec
Realizacja zadań przez Żandarmerię Wojskową
podczas Szczytu NATO oraz ŚDM

  Piotr Oćwieja
Zadania Centralnego Biura Śledczego Policji
w zabezpieczeniu Szczytu NATO i ŚDM

  Agnieszka Golias
Zaangażowanie Straży Granicznej w zabezpieczenie
Szczytu NATO i ŚDM

  Mariusz Herbuś
Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom i pielgrzymom ŚDM korzystającym
z komunikacji kolejowej na terenie woj. śląskiego

  Radosław Wola
Udział zagranicznych policjantów w zabezpieczeniu wizyty
papieża Franciszka w Częstochowie w ramach ŚDM

  Łukasz Wilczak, Łukasz Iglewski
Udział nauczycieli policyjnych Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP
w zabezpieczeniu pirotechnicznym Szczytu NATO oraz ŚDM

  Paweł Wittich, Tomasz Pasieka
System monitoringu wizyjnego w zabezpieczeniu imprez organizowanych
w przestrzeni miasta i zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych

 

  DOBRE PRAKTYKI  

  Tomasz Kmiecik
Dobre praktyki garnizonu małopolskiego
w zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń

  Maciej Mierkułow
Doświadczenia garnizonu śląskiego
w zabezpieczeniu imprez masowych

  Magdalena Bieniak
Zabezpieczenie demonstracji oraz obchodów
Narodowego Święta Niepodległości przez KSP

  Marcin Maludy
Realizacja zabezpieczenia festiwalu „Przystanek Woodstock”
przez KWP w Gorzowie Wielkopolskim

 

  SPORTOWE IMPREZY MASOWE  

  Rafał Hołubowski
Zabezpieczenie imprez masowych, w tym ME w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF 2016,
przez KWP w Gdańsku

  Jacek Giszczak
Rola Policji w dynamicznym zabezpieczeniu wyścigu kolarskiego
na przykładzie Tour de Pologne

  Dariusz Wójcik
Polscy policjanci na EURO 2016 we Francji

 

  WARSZTATY DLA POLICJANTÓW NPPP  

  Krystian Szczerbaty, Tomasz Midro, Krzysztof Mikosza
Spostrzeżenia z przebiegu 18 edycji warsztatów dla policjantów NPPP
(CSP, 2015–2016)

 

  PRAWO  

  Aleksandra Iwanowska, Anna Rybicka
Osoby nietrzeźwe w PdOZ – stan obecny a perspektywa zmian

 

  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  

  Dorota Cyma-Końska, Dorota Kozłowska
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”. Standardy i procedury działania

 

  VADEMECUM POLICJANTA  

  Justyna Setniewska, Marta Paw
Kategorie praw jazdy oraz znaczenie kodów umieszczonych w rubryce 12. prawa jazdy

  Bartłomiej Stańczyk
Wyniki testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji
a poziom sprawności fizycznej podczas szkolenia zawodowego podstawowego

 

  KĄCIK JĘZYKOWY  

  Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

powrót
drukuj