nr 4/2016


Zaangażowanie Straży Granicznej w zabezpieczenie Szczytu NATO i ŚDM

Do najważniejszych zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas szczytu NATO i ŚDM należała ochrona granicy RP i kontrola osób przyjeżdżających do Polski. Działania Straży Granicznej koncentrowały się na prowadzeniu sprawnej i jednocześnie skutecznej kontroli granicznej – zarówno na granicy zewnętrznej, jak i na granicy wewnętrznej, gdzie ze względu na Szczyt NATO i ŚDM kontrolę graniczną tymczasowo przywrócono.

 

  ZADANIA  

W działaniach związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem szczytu NATO Straż Graniczna wspierała również Biuro Ochrony Rządu. Była odpowiedzialna m.in. za kontrolę pirotechniczną kolumn pojazdów VIP-ów, zabezpieczenie trasy ich przejazdu, a także za bezpieczeństwo w portach lotniczych w Warszawie, Modlinie i w Łodzi. Funkcjonariusze SG zabezpieczali również hotele, w których byli zakwaterowani uczestnicy szczytu, oraz sam Stadion Narodowy, gdzie prowadzili kontrolę bezpieczeństwa osób wchodzących na teren obiektu.

Podczas pielgrzymki papieża Franciszka funkcjonariusze Straży Granicznej byli odpowiedzialni za zabezpieczenie miejsc jego wizyt i spotkań z wiernymi. Prowadzili kontrolę pirotechniczną i radiometryczną obiektów oraz sprawdzali osoby wschodzące do sektorów „0” na krakowskich Błoniach i w Brzegach.

 

  EFEKTY DZIAŁAŃ  

Od 4 lipca do 2 sierpnia Straż Graniczna, tylko w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej, skontrolowała aż 484 986 osób i 54 338 środków transportu. Odmówiła wjazdu 144 osobom i zatrzymała 321 osób, w tym osoby ścigane przez polski wymiar sprawiedliwości, poszukiwane Europejskim Nakazem Aresztowania i notą Europolu. Wśród wszystkich 321 zatrzymanych byli obywatele 43 państw, w tym: 122 obywateli Ukrainy, 89 obywateli RP, 12 obywateli Rosji, 11 obywateli Litwy, 11 obywateli Mołdowy i 8 obywateli Białorusi. Najliczniejszą grupę osób zatrzymanych za przekroczenie granicy RP wbrew przepisom stanowili obywatele Ukrainy (93), natomiast wśród ściganych listami gończymi najwięcej było Polaków (78).

Podczas trwania Szczytu NATO w Warszawie funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzili blisko 20 000 osób wchodzących na teren Stadionu Narodowego oraz wykonali ponad 420 sprawdzeń pirotechnicznych kolumn pojazdów VIP na lotnisku Okęcie.

 

  DOBRE PRAKTYKI  

Realizując zadania w ramach kontroli granicznej, Straż Graniczna nie tylko zapobiegała przyjazdowi osób niepożądanych do naszego kraju. Korzystając z możliwości, jakie dają przepisy, zapewniała pielgrzymom sprawne dotarcie na ŚDM. Procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnych, umożliwiającą przekroczenie granicy RP pielgrzymom niespełniającym wszystkich warunków wjazdu na terytorium RP, funkcjonariusze SG zastosowali wobec 61 osób, m.in. wobec pielgrzymów z Republiki Demokratycznej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Filipin, Wietnamu, Kongo, USA, Dominikany i Ekwadoru. Kodeks Graniczny Schengen i ustawa o cudzoziemcach dopuszczają możliwość wjazdu obywatela państwa trzeciego do Polski na okres nie dłuższy niż 15 dni pomimo niespełnienia wszystkich warunków wjazdu. Zezwolenie na wjazd następuje ze względów humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe, po wcześniejszym dokładnym sprawdzeniu osoby.

 

  ZAANGAŻOWANIE  

W działaniach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Szczytu NATO i ŚDM brało udział ok. 11 000 funkcjonariuszy Straży Granicznej. W tymczasowo przywrócone kontrole na granicy wewnętrznej zaangażowanych było prawie 1500 funkcjonariuszy. Kolejnych 200 realizowało w Warszawie zadania w ramach wsparcia dla BOR. W inne działania, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i mające pośredni wpływ na bezpieczny przebieg szczytu NATO, czyli w ochronę granicy zewnętrznej, przejść granicznych oraz w ramach wzmocnienia ochrony „granicy zielonej” zaangażowanych było około 7500 funkcjonariuszy. Działania związane z kontrolą legalności pobytu, prowadzone na terytorium całego kraju, realizowało około 2600 funkcjonariuszy SG.

 

ppor. SG Agnieszka Golias
rzecznik prasowy
Komendanta Głównego Straży Granicznej

 


Pełna wersja artykułu Zaangażowanie Straży Granicznej w zabezpieczenie Szczytu NATO i ŚDM w pliku PDF

powrót
drukuj