nr 2/2017


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 2/2017


 

  Działalność służb na rzecz BRD  

   Agnieszka Sałkowska, Jacek Giszczak
Wybrane działania Biura Ruchu Drogowego KGP
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce

   Arkadiusz Czerwiński, Robert Skibiński, Dorota Gutowska
Pozyskiwanie przez Policję środków finansowych
z funduszy pomocowych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

   Kajetan Krasowski
Działalność kontrolna Inspekcji Transportu Drogowego
w zakresie poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym

   Maciej Kisiel, Anna Baumann-Popczyk
Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne związane z obsługą zdarzeń
w ruchu drogowym przez funkcjonariuszy

 

  Współpraca międzynarodowa  

   Damian Meier
Także przed Szwajcarią stoją wyzwania związane
z bezpieczeństwem na drodze

   Marcin Wodziński, Rafał Fica
Współpraca międzynarodowa KWP we Wrocławiu
w zakresie bezpieczeństwa na terenach przygranicznych

 

  BRD – Rozwiązania organizacyjne i systemy wspierające  

  Łukasz Majchrzak
System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce
– geneza, bieżące działania i ich efekty

  Dariusz Piernikarski
Systemy wspomagania kierowcy podnoszące bezpieczeństwo czynne pojazdów użytkowych

  Jarosław Zgierski
Policja autostradowa w Polsce

  Dariusz Baran
Organizacja przejazdów pojazdów i kolumn wojskowych

 

  Kontrola w ruchu drogowym  

  Piotr Grabowski
Kontrola ruchu drogowego jako element bezpieczeństwa na drogach

  Dariusz Szymanik, Adam Sobecki
Oświetlenie pojazdów

  Łukasz Michalski
Kontrola drogowa świateł do jazdy dziennej

  Łukasz Gębski, Jakub Wojtaś
Kontrola stanu technicznego pojazdów z użyciem urządzeń do pomiaru hałasu

  Rafał Bloch, Marcin Gąsior
Analiza spalin pojazdów silnikowych

  Sylwia Sokół, Aneta Śliz
Podest ruchomy załadowczy (tzw. winda samochodowa) na pojazdach

  Marcin Ogonek, Rafał Pasteczka
Bezpieczeństwo kierujących rowerami

 

  Prawo  

  Mariusz Jackowski
Monitorowanie drogowego przewozu towarów

Radosław Osik
Podstawy prawne i faktyczne zatrzymania dowodu rejestracyjnego

  Dariusz Baj, Paweł Wołk
Kwestia odpowiedzialności karnej instruktora
i kursanta w sytuacji spowodowania wypadku drogowego.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i doktryna

 

  Vademecum policjanta  

  Krzysztof Zaranek
Zastosowanie zestawu „Zapora” do zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego

 

  Profilaktyka społeczna i edukacja  

  Aneta Wnuk
Jak przygotować się do zajęć z dziećmi

  Robert Goliasz
Spotkania profilaktyczno-edukacyjne.
Bezpieczeństwo przejazdu dzieci i młodzieży autobusem

  Włodzimierz Mogiła
Projekt warsztatów dla kierujących w wieku 50+
pn. „Świadomy kierowca”

 

  Dobór do służby – doświadczenia policji litewskiej  

Mindaugas Bilius
Dobór kandydatów do Policji na Litwie

 

  Współpraca policji z innymi formacjami  

Tomasz Szemberski
Udział Sił Zbrojnych RP we wsparciu Policji
w działaniach antyterrorystycznych oraz utrzymaniu porządku publicznego

Robert Rozenek, Michał Gemza
Współdziałanie Policji ze strażami gminnymi (miejskimi)

 

  Kacik językowy  

Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

powrót
drukuj