1-2/2020


W numerze

  • Okładka do KP 1-2/2020
    Okładka do KP 1-2/2020
  • Okładka do Kwartalnika Policyjnego s. 2
  • Okładka do Kwartalnika Policyjnego s. 3
  • Okładka do Kwartalnika Policyjnego s. 4

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 1-2/2019

 

  30-LECIE CSP  
 

Agnieszka Mańko-Czajka, Marek Czech
Szkolenie zawodowe podstawowe w latach 1990–2020

Grzegorz Winnicki, Tomasz Dąbrowski, Michał Wawryn
Zakład Interwencji Policyjnych – kiedyś i dzisiaj

Robert Maciejczyk
Zakład Służby Kryminalnej w procesie kształcenia policjantów

Beata Martyniak-Mróz, Wojciech Nawrocki
Kształcenie funkcjonariuszy na kursie specjalistycznym
w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Działalność wydawnicza CSP jako element kształtowania
nowego modelu policjanta po 1989 r.

Paulina Ostrowska
Centralna Biblioteka Policyjna. Informacja naukowa
w służbie Policji i społeczeństwu

Jarosław Golat
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli – wczoraj i dziś

Beata Gaca-Maciaszkiewicz
Pociąg specjalny. Udział kadry i słuchaczy CSP w przygotowaniu
uroczystości otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje

Agnieszka Mańko-Czajka, Beata Gaca-Maciaszkiewicz
Pięcioboistki z Legionowa

 

  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA CSP  

Renata Cedro
Współpraca międzynarodowa CSP w Legionowie.
Wczoraj i dziś

Renata Cedro
Współpraca międzynarodowa CSP z zagranicznymi jednostkami edukacyjnymi
zajmującymi się szkolnictwem policyjnym. Część 1. Estońska Akademia Nauk
o Bezpieczeństwie (EASS)

Lucia Vargova
List gratulacyjny z okazji 30-lecia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Congratulatory letter on the occasion of 30th anniversary of
the Police Training Centre in Legionowo

 

  SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA  

Przemysław Jaskółowski
Ewolucja odznaki identyfikacyjnej Biura Ochrony Rządu w latach 1970–2018

 

  PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI  

Robert Maciejczyk
Korupcja jako zagrożenie systemu bezpieczeństwa państwa

 

  PREWENCJA  

Mariusz Boruch
Służby patrolowe słuchaczy CSP na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie garnizonu stołecznego oraz mazowieckiego w latach 2018-2019

Robert Goliasz
Legitymowanie osób w świetle rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu
niektórych uprawnień policjantów

 

  SZKOLENIE STRZELECKIE  

Grzegorz Zipper
Szkolenie strzeleckie. Wybrane elementy bezpieczeństwa zajęć dydaktycznych

Lechosław Słupski
Amunicja kal. 12 stosowana w polskiej Policji

Grzegorz Trędowski
Zasadzka i wejście siłowe w działaniach zatrzymania niebezpiecznego przestępcy

 

  BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM  

Kamila Poloczek
Fizykochemiczne zagrożenia związane z wypadkami pojazdów ADR

 

  KYNOLOGIA POLICYJNA  

Martyna Batorska
Współpraca SGGW z Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach

Agnieszka Boruta
Animal Assisted Intervention. Dobór i przygotowanie psa do pracy

Piotr Mrozowski, Mariusz Przybysz
Psy bez kagańca – nowy trend w Policji

Mariusz Prokopczyk
Działalność wspomagająca Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
podczas realizacji kursów i przedsięwzięć
w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP

Jarosław Przywoźny
Furgony do przewozu psów służbowych szkolonych według założeń mantrailingu

 

  PORADNIK NAUCZYCIELA POLICYJNEGO  

Zbigniew Falkowski
Wykorzystanie metod nauczania-uczenia się jako narzędzi realizacji
procesu kształcenia w oparciu o poglądy wybranych pedagogów na przestrzeni dziejów

Zbigniew Falkowski, Wioletta Białkowska
Metaplan jako metoda wspomagająca aktywizację słuchaczy
szkolenia zawodowego podstawowego w Centrum Szkolenia Policji

 

 

 

 

 

 

powrót
drukuj