Rada Naukowa


PRZEWODNICZĄCY RADY:

płk dr hab. Piotr Płonka
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

 

Członkowie rady:

 • prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
  Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  Uniwersytetu w Białymstoku
 • dr hab. prof. APS Janusz Gęsicki
  Katedra Polityki Edukacyjnej Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • prof. zw. dr hab. Lesław Pytka
  Katedra Pedagogiki Integracyjnej Instytutu Pedagogiki
  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec
  Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
  Katedra Psychopedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych
  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • gen. dyw. rez. dr hab. Krzysztof Załęski
  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
 • płk dr hab. Dariusz Majchrzak
  Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Oksana Galarowicz
  Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • mł. insp. dr Iwona Klonowska
  Biuro Komunikacji Społecznej KGP
 • dr Paweł Kobes
  Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
  Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Jerzy Telak
  Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Robert Wróbel
  Starosta Powiatu Legionowskiego
 • ppłk SG dr Piotr Boćko
  Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie
 • komisarz Antoni Permanyer i Fita
  Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katalonii (Hiszpania)
 • Ivo Juurvee
  Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie
 • plk. Ing. Pavel Kolář
  Instytut Kryminalistyki w Pradze
 • insp. dr Rafał Kochańczyk
  Szkoła Policji w Katowicach
 • insp. Roman Sobczak
  Szkoła Policji w Pile
 • insp. Jacek Gil
  Szkoła Policji w Słupsku

powrót
drukuj