Redakcja


CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
sekretariat: (22) 605-33-72, faks: (22) 605-35-80,
e-mail: kwartalnik@csp.edu.pl

Wydawca: Centrum Szkolenia Policji

Redaktor naczelny: insp. Marcin Szyndler
tel. 605-32-35, marcin.szyndler@csp.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego:
podinsp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Sekretarz redakcji​: 
Dorota Majewska-Pilch

Członkowie redakcji:
Renata Cedro

Opracowanie graficzne i skład DTP:
Wioleta Kaczańska, Lilianna Królak,
Dorota Majewska-Pilch, Ewa Zduńczyk

Opracowanie redakcyjne i korekta:
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz,
Monika Irzycka, Ewa Kowalska,
Katarzyna Olbryś

 

Funkcję doradczo-programową zespołu redakcyjnego „Kwartalnika Policyjnego” pełni Rada Wydawnicza Centrum Szkolenia Policji, w której skład wchodzą kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych oraz komórki właściwej w sprawach organizacji dydaktyki i dowodzenia CSP: mł. insp. Marek Hańczuk, mł. insp. Beata Martyniak-Mróz, mł. insp. Grzegorz Perz, mł. insp. Robert Rodziewicz, mł. insp. Tomasz Wewiór, mł. insp. Grzegorz Winnicki, mł. insp. Jarosław Zgierski, mł. insp. Wioletta Białkowska, nadkom. Adam Czekaj, nadkom. Artur Duszak, Teresa Siennicka

powrót
drukuj