Aktualne wydanie nr 3/2022


Rekonstrukcja wypadku z udziałem pieszego. Nowa funkcjonalność programu V-SIM 5

W artykule przedstawiono nową funkcjonalność programu V-SIM w wersji 5 w zakresie możliwości wykorzystania w rekonstrukcji wypadku drogowego z udziałem pieszego, która wymaga bardziej precyzyjnego ustalania pozycji osoby pieszej w chwili uderzenia przez pojazd niż w przypadku korzystania z empirycznych zależności łączących odrzut wzdłużny pieszego lub drogę sunięcia z prędkością potrącenia. Zwrócono uwagę na istotność ujawniania wszelkich śladów na pojeździe i na odzieży pieszego oraz wykorzystywania specjalistycznej wiedzy biegłych sądowych z zakresu medycyny. Na przykładzie dobrze udokumentowanego zdarzenia drogowego z udziałem pieszego przedstawiono analizę mechanizmu przebiegu symulacji oraz wrażliwości jej wyników m.in. na dane wejście w postaci pozycji osoby pieszej i usytuowania jej kończyn dolnych i górnych. W podsumowaniu zasygnalizowano aspekty prawidłowego przygotowania symulacji w programie V-SIM 5 prowadzące do uzyskania miarodajnych wyników.

WSTĘP

Wypadki z udziałem osób pieszych nadal pociągają za sobą poważne skutki, a coraz częściej biegli opiniujący takie zdarzenia drogowe spotykają się ze stosunkowo małą ilością śladów o charakterze rzeczowym. Dotyczy to szczególnie wypadków drogowych nieobjętych monitoringiem, zaistniałych w warunkach mokrej jezdni, na której nie zostają ujawnione ślady hamowania pojazdu, a tym bardziej ślady bezpośrednio identyfikujące miejsce potrącenia pieszego. W wielu przypadkach ślady są przemieszczane przez osoby postronne przed przybyciem Policji i przed zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Możliwe źródła rzeczowego materiału dowodowego obejmują:

  • ślady na jezdni powstałe od obuwia w chwili potrącenia osoby pieszej;
  • ślady na jezdni pochodzące od przemieszczania się osoby pieszej po jezdni po uderzeniu/najechaniu przez samochód;
  • ślady na pojeździe powstałe od kontaktu z osobą pieszą, takie jak uszkodzenia elementów nadwozia, ogniska pęknięć przedniej szyby, zagięcia pokrywy komory silnika, słupka lub poszycia dachu od kontaktu z głową pieszego;
  • ślady na podeszwach obuwia potrąconej osoby umożliwiające ustalenie kierunku uderzenia przez pojazd;
  • ślady na odzieży pieszego;
  • obrażenia ciała potrąconej osoby, których autorytatywna analiza może być przeprowadzona tylko przez biegłego medyka.

Dostępność wymienionych wyżej śladów jest najczęściej ograniczona. Choć coraz więcej miejsc zdarzeń drogowych jest objętych monitoringiem dróg, obiektów znajdujących się przy drodze lub zarejestrowanych przypadkowo przez rejestratory jazdy zamontowane w pojeździe uczestniczącym w wypadku lub w pojeździe przejeżdżającym przedmiotowym odcinkiem drogi, to jednak bardzo często zachodzi potrzeba zrekonstruowania wypadku na podstawie dostępnych śladów i „narzędzi”. Programy do symulacji zdarzeń drogowych są coraz bardziej rozbudowane, zaawansowane i ich rozwój stanowi naturalny trend w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych. Do wykorzystania wspomnianych narzędzi należy jednak podejść w sposób krytyczny, bowiem nie zastąpią one wiedzy oraz „wyczucia inżynierskiego”. Każdy wypadek jest szeregiem zjawisk fizycznych, których prawidłowa identyfikacja i zrozumienie prowadzą do jego poprawnej rekonstrukcji.
(...)

Robert Janczur
Katedra Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej

Jolanta Zawałeń
Zakład Szkoleń Specjalnych CSP

 


Pełna wersja artykułu "Rekonstrukcja wypadku z udziałem pieszego. Nowa funkcjonalność programu V-SIM 5 w kontekście materiału dowodowego" w pliku PDF

 

 

powrót
drukuj