Aktualne wydanie nr 4/2022

W numerze

Współpraca międzynarodowa z CEPOL-em

Dwadzieścia dwa lata temu Rada Unii Europejskiej powołała Europejską Akademię Policyjną (CEPOL), która z czasem została przekształcona w Agencję Unii Europejskiej do spraw Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, zachowując dotychczasową nazwę CEPOL. Modyfikacja i znaczne rozszerzenie zakresu zadań CEPOL-u sprawiły, że na przestrzeni lat stał się on jedną z najbardziej rozpoznawalnych instytucji Unii Europejskiej działających na niwie szeroko pojętego kształcenia na rzecz bezpieczeństwa. Swój udział w działaniach organizowanych przez CEPOL ma również Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, które od 2016 r. jest partnerem Agencji aktywnie uczestniczącym w przedsięwzięciach szkoleniowo-naukowych organizowanych pod szyldem CEPOL-u.

Ataki z wykorzystaniem rozpędzonego pojazdu. Projekt PERYKLES

Atak rozpędzonym pojazdem (vehicle ramming attack – VRA) to napaść, w której sprawca celowo taranuje pojazdem budynek, tłum ludzi lub inny pojazd. Celowe taranowanie tłumu pojazdem po 2010 r. stało się główną taktyką terrorystyczną, ponieważ może spowodować znaczną liczbę ofiar i nie wymaga zbyt dużych umiejętności, a samochody i ciężarówki są powszechnie dostępne. Według National Consortium for the Study of Terrorism and Response to Terrorism, czyli START, tylko w okresie 2016–2017 r. na świecie miało miejsce co najmniej 19 takich ataków, w których zginęło 127 osób, a ponad 650 zostało rannych. Autor niniejszego artykułu, na przykładzie przedsięwzięcia zorganizowanego w maju br. w Rumunii w ramach unijnego projektu „Perykles”, przedstawia problematykę szkolenia służb policyjnych w zakresie taktyki i technik reagowania w przypadku coraz bardziej rozpowszechnionych ataków z wykorzystaniem rozpędzonego pojazdu.

Sky is the limit! Czyli jak pirotechnicy pokonali trudności

W dniach 2–18 listopada 2022 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zostało przeprowadzone szkolenie w zakresie prowadzenia rozpoznania minersko-pirotechnicznego i prowadzenia śledztwa po wybuchu dla służb mundurowych Republiki Mołdawii. Łącznie uczestniczyło w nim piętnastu policjantów z Mołdawii: dziesięciu z Generalnego Inspektoratu Policji i pięciu przedstawicieli Generalnego Inspektoratu Policji Granicznej. Zgodnie z oczekiwaniami strony mołdawskiej celem przedsięwzięcia było zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami prowadzenia rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz śledztwa powybuchowego.

Szkolenie z zakresu międzynarodowego dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych dla uczestników z Ukrainy

Artykuł dotyczy szkolenia dla śledczych, prokuratorów i policjantów z Ukrainy, które odbyło się w sierpniu br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zostało przeprowadzone przez instruktorów z Instytutu Międzynarodowych Dochodzeń Karnych w Hadze (Institute for International Criminal Investigations), a jego tematyka obejmowała zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości. Dziesięciodniowe szkolenie było intensywne i niezmiernie owocne, bo poruszało zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Głównym celem tego przedsięwzięcia była pomoc stronie ukraińskiej w dokumentowaniu wszelkiego rodzaju aktów zbrodniczych, które mają miejsce na terytorium Ukrainy ze strony rosyjskiego najeźdźcy, a które mogą mieć znamiona zbrodni wojennych, w tym ludobójstwa czy też eksterminacji.