Numer 2(4)/2008

Spis treści

WYWIAD
Anna Galant
Wkraczamy w XXI wiek - wywiad z nadkom. Piotrem Kucią, zastępcą komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. logistycznych

LOTNICTWO POLICYJNE
Piotr Maciejczak
Lotnictwo Policji w praktyce

PROFILAKTYKA
Jacek Witkowski, Wanda Mende, Maciej Cepil
Zasady postępowania w sprawach nieletnich - wskazówki praktyczne cz.1

Tomasz Czaja
Koncepcja spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności - "Razem zawsze bezpieczniej"

Alicja Hytrek, Iwona Klonowska-Senderska
Policja a cyberprzestrzeń

TEORIA PRAWA
Paweł Suski
Zgromadzenia publiczne a czynności Policji

Cezariusz Sońta
Odpowiedzialność karna za udział w zorganizowanej grupie i związku przestępnym cz. 1

TEORIA SZKOLENIA
Artur Steckiewicz, Waldemar A. Trzciński
Klasyfikacja improwizowanych urządzeń wybuchowych cz. 1

Tomasz Krzysztof Kulik
Nauczanie kryminalistyki w Centrum Szkolenia Policji

WSPÓŁPRACA POLICYJNA
Leszek Dyduch
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej i Policji w zwalczaniu zagrożeń niemilitarnych

Piotr Płonka
Żandarmeria Wojskowa a Policja - na przykładzie Korpusu Policji Wojskowej Armii Stanów Zjednoczonych

WIĘZIENNICTWO
Hubert Iwanicki
Przeludnienie jako jeden z największych problemów polskiego więziennictwa

CSP W LEGIONOWIE
Anna Galant
Z życia CSP

KĄCIK JĘZYKOWY
Renata Cedro
Angielski dla policjantów