WKRACZAMY W XXI WIEK

Z nadkom. Piotrem KUCIĄ, zastępcą komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. logistycznych, rozmawia Anna Galant

Panie Komendancie, w ostatnim czasie CSP wzbogaciło swą bazę transportową o ponad trzydzieści nowych pojazdów dobrych, sprawdzonych marek. Proszę powiedzieć, co sprawiło, że pozyskanie nowych środków transportu stało się konieczne?

Flota transportowa posiadana dotąd przez szkołę była w znacznym stopniu wyeksploatowana, a najmłodszym samochodem, jaki mieliśmy na stanie, było auto marki Opel Astra z 2004 r. Potrzeba wymiany środków transportu wynikła zatem z konieczności zapewnienia słuchaczom bezpieczeństwa w trakcie realizacji procesu dydaktycznego. Pamiętajmy, że Centrum prowadzi szkolenia dla policjantów ruchu drogowego z zakresu doskonalenia techniki jazdy samochodem i motocyklem. Aby proces dydaktyczny przebiegał prawidłowo, niezbędne jest posiadanie sprawnych technicznie i bezpiecznych pojazdów służbowych. Są one pomocą dydaktyczną, ćwiczy na nich wielu policjantów, zatem szybciej się zużywają, podlegają częstszym awariom. Ze względu na fakt, że budżet naszej jednostki na 2007 r. zapewniał nam jedynie realizację potrzeb w zakresie bieżącej działalności, kierownictwo CSP zabiegało w Biurze Logistyki KGP o przekazanie nowego sprzętu transportowego lub o przekazanie środków finansowych na jego zakup.

Kiedy to nastąpiło i jak długo czyniono wysiłki w celu pozyskania tak ważnego dla szkoły sprzętu?

Pierwsza deklaracja pojawiła się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Otrzymane środki pozwoliły nam na zakup czterech pojazdów pod videorejestrator marki Ford Mondeo o mocy 220 KM, pięć dziewięcioosobowych furgonów nieoznakowanych marki Renault Trafic, dwóch samochodów osobowo- -terenowych marki Nissan Pathfainder, jednego samochodu pod AWGŁ marki Nissan Navara oraz dwóch ambulansów w specjalizowanej wersji: pirotechnicznego i dla ekip techniki drogowej i ekologii.
Mając na uwadze różnorodność prowadzonych przez CSP szkoleń, m.in. w zakresie doskonalenia jazdy motocyklem i kierowania łodzią motorową, nasze potrzeby w odniesieniu do specjalistycznego sprzętu są dużo większe. Dlatego też nadal trwały rozmowy i zabiegi o dalsze wsparcie szkoły.
W październiku Biuro Logistyki Policji KGP przekazało kolejne środki finansowe. Tym razem na zakup dwóch łodzi oraz motocykli. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych CSP zakupiło łódź motorową typu RIB o mocy 2x150 KM i długości 7,5 m, ze zintegrowanym systemem nawigacyjnym współpracującym z kamerą termowizyjną, oraz drugą, tzw. lekką, marki Ascaladen o mocy 40 KM. Szkoła zakupiła ponadto jedenaście motocykli crossowych i pięć motocykli ciężkich, wszystkie marki Yamaha.
Ostatnie środki finansowe na zakup sprzętu transportowego otrzymaliśmy 1 grudnia 2007 r. Pozwoliły one zakupić dalszych pięć samochodów szkoleniowych dla Zakładu Ruchu Drogowego marki Opel Vectra. Wartość całkowita opisanego sprzętu transportowego to prawie trzy i pół miliona złotych.

Można zatem pogratulować Panu skuteczności – CSP dostało łącznie więcej pieniędzy na sprzęt niż niektóre komendy wojewódzkie.

Tak, to prawda. Ale pamiętajmy o tym, że to na nas spoczywa odpowiedzialność za szkolenie kadr policyjnych, za dobre i nowoczesne ich przygotowanie do służby, za bezpieczeństwo policjantów, którzy do nas przybywają. Dlatego cieszę się, że spotkaliśmy się z tak dużym zrozumieniem ze strony dyrektora Biura Logistyki Policji KGP podinsp. Tomasza Kowalczyka, któremu należą się wielkie podziękowania w tej sprawie. A gratulacje… one należą się wszystkim, którzy zajmowali się tym przedsięwzięciem. Wykorzystanie zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych otrzymanych – zwłaszcza w grudniu – środków finansowych wymagało szczególnego zaangażowania sztabu ludzi. Dodam, że moi pracownicy wykazali niezwykłą wyrozumiałość. Przychodzili do pracy poza wyznaczonymi godzinami, aby można było skutecznie przeprowadzić procedury przetargowe, zawrzeć umowy, a następnie dokonać odbioru przedmiotów zamówienia i rozliczyć daną dostawę pod kątem finansowym.

Wiem, że na tym nie koniec naszych powodów do zadowolenia. Wczoraj widziałam projekt nowego kompleksu strzelnic. Muszę przyznać, że wygląda imponująco. Uchylmy dziś rąbka tajemnicy.

CSP dziennie szkoli około 1100 policjantów. Niestety, nie posiadamy strzelnicy pozwalającej na prowadzenie zajęć z wyszkolenia strzeleckiego dla tak dużej liczby osób. Stąd podjęta inicjatywa budowy zespołu strzelnic na terenie CSP. W jego skład wejdą trzy strzelnice kryte (dwie 25-metrowe oraz jedna 50-metrowa – z możliwością wjazdu samochodem oraz oddawania strzału w trzech kierunkach), dwie półkryte 25-metrowe, strzelnica taktyczna oraz pawilon dydaktyczno - administracyjny. Posiadamy już kompletną dokumentację projektowo-techniczną umożliwiającą rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku. Na efekty będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale krócej niż na Euro, bo zakończenie prac przewidziano na 2011 r.

Jaki będzie szacunkowy koszt tej nowej inwestycji i skąd na nią weźmiemy pieniądze?

Około czterdzieści trzy miliony złotych. Większa część tej kwoty zagwarantowana jest w budżecie CSP w ramach wydatków na modernizację Policji, ponadto rozpoczęto już działania zmierzające do pozyskania pozabudżetowych źródeł finansowania. Będziemy aplikować również o środki unijne – w działaniach tych wspierani jesteśmy przez Prezydenta Miasta Legionowo Pana Romana Smogorzewskiego, za co pragnę mu szczególnie podziękować.
Co do realizacji tej inwestycji, jestem zatem dobrej myśli, natomiast o kolejnych, jak sądzę, porozmawiamy następnym razem.

Życzymy więc realizacji planów!
Dziękuję za rozmowę.