Numer 3(5)/2008

Spis treści

WYWIAD
Gabriela Mikłasz
Mundur i dyplomacja – wywiad z nadinsp. Władysławem Padło, oficerem łącznikowym polskiej Policji w Królestwie Niderlandów

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Irmina Adamska, Kornela Oblińska, Dorota Kowalska-Goś
Utworzenie Biura Międzynarodowej Współpracy Policji – główne założenia, cele, zadania

Piotr Caliński
Księżniczka Anna i kryminalni

Adam Gliński, Iwona Opalach, Beata Pepłowska
10-lecie Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji

Piotr Maciejczak
Świadectwo uznania

TEORIA PRAWA
Cezariusz Sońta
Odpowiedzialność karna za udział w zorganizowanej grupie i związku przestępnym (cz. 2) 

PROFILAKTYKA
Jacek Witkowski, Wanda Mende, Maciej Cepil
Zasady postępowania w sprawach nieletnich – wskazówki praktyczne (cz. 2)

Rafał Batkowski
Społeczne wsparcie działań Policji – patrole mieszkańców. Doświadczenia brytyjskie w polskiej perspektywie

TEORIA SZKOLENIA
Artur Steckiewicz, Waldemar A. Trzciński
Klasyfikacja improwizowanych urządzeń wybuchowych cz. 2

KĄCIK JĘZYKOWY
Renata Cedro
Angielski dla policjantów

CSP W LEGIONOWIE
Anna Galant
Z życia CSP