nr 4/2013


PRZYSIĘGALI SŁUŻYĆ OJCZYŹNIE

18 października w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której żołnierze służby przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych złożyli przysięgę wojskową. Do przysięgi stanęło 49 elewów, którzy 2 wrześ-nia 2013 r. rozpoczęli szkolenie w ramach służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Przysięga wojskowa dla każdego żołnierza jest momentem szczególnie doniosłym. Stanowi ona symbol włączenia w szeregi Wojska Polskiego i rozpoczęcia służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – rozpoczęcie prawdziwej żołnierskiej drogi. Złożenie przysięgi wyraża dojrzałość do przyjęcia trudnych i odpowiedzialnych obowiązków oraz gotowość do poświęceń dla dobra Ojczyzny i Narodu. Wypowiadając słowa roty, żołnierze zobowiązują się do dochowania wierności Ojczyźnie i Narodowi w obronie niepodległości i suwerenności.
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej od maja 2013 r. realizuje szkolenie służby przygotowawczej. Odbywający się obecnie turnus służby przygotowawczej podzielony jest na dwa etapy i będzie trwać do 20 grudnia 2013 r. Pierwszy okres to szkolenie podstawowe trwające około 3 miesiące, drugi – specjalistyczne trwające miesiąc. Przez cztery miesiące żołnierze nabędą niezbędne i podstawowe umiejętności oraz wiedzę z zakresu rzemiosła żołnierskiego. Jest to również okazja do sprawdzenia swoich możliwości i siły charakterów w trudnych warunkach.
Służba przygotowawcza to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym. Daje także możliwość połączenia cywilnej aktywności zawodowej z obowiązkami żołnierskimi, podczas służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Jest szansą do rozwoju własnych zdolności, zdobycia nowych umiejętności oraz poszerzenia wiedzy.
W uroczystości złożenia przysięgi wojskowej uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Minister Czesław Mroczek, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. dr Mirosław Rozmus, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wiesław Molek, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Prokuratury Wojskowej i Sądów Wojskowych, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komendanci szkół Policji, z którymi Centrum Szkolenia ŻW współpracuje. Obecni byli również przedstawiciele władz powiatu i miasta Mińsk Mazowiecki, mińskiej policji, straży pożarnej, a także szkół, z którymi Centrum Szkolenia podpisało porozumienie o współpracy.
Aktu zaprzysiężenia dokonał komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. „Za chwilę wypowiecie tekst roty przysięgi wojskowej. Na ten moment czekaliście od dnia przekroczenia bramy jednostki. Moment złożenia przysięgi wojskowej jest najważniejszym dniem dla każdego żołnierza Wojska Polskiego. Każde słowo roty przysięgi jest zobowiązaniem dochowania wierności Ojczyźnie oraz podejmowania wyzwań dla dobra Narodu i Kraju” – powiedział płk Piotr Płonka.
Złożeniem przysięgi na sztandar jednostki wyróżnieni zostali: szer. elew Agnieszka Makowiecka, szer. elew Michał Trojan, szer. elew Gabriel Koral oraz szer. elew Adrian Natora.
Następnie Minister Czesław Mroczek wraz z Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej w towarzystwie Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym żołnierzom oraz rodzinom. Listy gratulacyjne są wyrazem uznania dla zdyscyplinowania oraz sumienności podczas odbywania szkolenia. Wyróżnieni listem gratulacyjnym zostali: szer. elew Justyna Łukasiewicz, szer. elew Mariusz Sas, szer. elew Marcin Grzywa oraz szer. elew Michał Trojan.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Goście mogli zapoznać się także z zaprezentowanym sprzętem i wyposażeniem Żandarmerii Wojskowej.
Przysięga była również okazją do wręczenia Odznak Pamiątkowych Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej wyróżnionym żołnierzom, pracownikom wojska oraz osobom szczególnie zasłużonym dla Centrum Szkolenia ŻW. Wyróżnieni Odznaką Pamiątkową zostali: Mirosława Tręda, Grzegorz Pudłowski, insp. dr Roman Stawicki – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, insp. Jerzy Powiecki – Komendant Szkoły Policji w Pile, insp. Jarosław Gałuszka – Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, mł. insp. Piotr Gaca – Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile, prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura – Kierownik Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Ponadto Minister Czesław Mroczek wraz z gen. dyw. Mirosławem Rozmusem wręczyli akt mianowania na stopień młodszego chorążego żołnierzowi rezerwy st. sierż. Marianowi Brzezińskiemu. Mianowanie to jest wyrazem uznania za wzorową służbę, aktywność społeczną, jak i aktywność w działalności Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”, oraz gotowość wspierania kolegów.
Data uroczystości była nieprzypadkowa. 16 października 2007 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej sformowano Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Od tego czasu minęło 6 lat. Z tego względu 16 października to święto Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Katarzyna Mrozkowiak
Sekcja Wychowawcza Centrum Szkolenia ŻW


Artykułu w pliku PDF

Pliki do pobrania

powrót
drukuj