nr 4/2013


SPRAWOZDANIE z Międzynarodowych Warsztatów Młodzieży

W dniach 14–18.10.2013 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży – projekt realizowany przez Prezydenta Miasta Legionowo oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie. Przedsięwzięcie objęły patronatem: Ministerstwo Edukacji Narodowej, UNESCO, a także Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Telewizja Legionowska oraz „Kwartalnik Policyjny” Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy trzema państwami partnerskimi Polską, Ukrainą i Francją.

Pierwszego dnia warsztatów młodzież uczestniczyła w obchodach Dnia Edukacji Narodowej i uroczystym ślubowaniu klas pierwszych. Program artystyczny został przygotowany w taki sposób, aby zaproszeni uczniowie mogli poznać polską tradycję „ślubowania”, która nie jest praktykowana we wszystkich szkołach w Europie. Następnie uczniowie wybierali rodzaj warsztatów integracyjnych, w których chcieliby uczestniczyć w ramach projektu. Młodzież została podzielona na 3 grupy warsztatowe (plastyczne, dziennikarskie i teatralne). W każdej grupie byli uczniowie z Polski, Ukrainy i Francji. Praca w grupach tematycznych ukierunkowana była na wzajemne poznanie i współpracę,
a także – co niezwykle ważne – „wyrażenie siebie” poprzez sztukę oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych. Tę pracę wspomagali psychologowie z Zespołu Psychologów Centrum Szkolenia Policji w ramach kształcenia kompetencji komunikacyjnych.
Następnego dnia uczniowie pracowali w ramach swoich grup warsztatowych. Mieli także lekcję nauki tańca Polonez, prowadzoną przez Krzysztofa Krysztoforskiego. Po zakończonych warsztatach odwiedzili Muzeum Historyczne w Legionowie. Bardzo ważnym punktem programu był również Międzynarodowy Festiwal Teatralny zorganizowany w Urzędzie Miasta Legionowo w sali widowiskowej. Ta ciekawa inicjatywa zakładała poznanie pisarzy z partnerskich państw. Uczniowie z każdej szkoły przygotowali spektakl w języku angielskim inspirowany twórczością rodzimego autora. Spektakle były oceniane przez profesjonalne jury, w składzie którego zasiedli m.in. aktorzy: Ilona Kucińska, Joanna Jabłczyńska, dr Karina Szafrańska (wykładowca) i Dariusz Niebudek, a także nadkom. dr Iwona Klonowska w podwójnej roli jako Redaktor Naczelny „Kwartalnika Policyjnego” i psycholog – wykładowca CSP pracujący przy realizacji przedsięwzięcia.
Na półmetku warsztatów młodzieży uczestnicy mieli możliwość poznania historii stolicy wraz z jej najważniejszymi zabytkami podczas wycieczki do Warszawy. Później symbolicznie dla podkreślenia wspólnoty bez granic i podziałów sadzili razem drzewa przyjaźni na terenie Zespołu Szkół Nr 3.
Swoją rolę w projekcie Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży miało także Centrum Szkolenia Policji, które patronowało całemu przedsięwzięciu. W szkole Policji przygotowano spotkanie profilaktyczne, którego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać we współczesnym świecie. Podczas zwiedzania obiektów szkoły duże zainteresowanie gości wzbudziła hala technik interwencji oraz nowoczesny zespół strzelnic.
Zwieńczeniem tego dnia były warsztaty kulinarne prowadzone przez Annę Szczepłek, które zamieniły stołówkę szkolną w restaurację serwującą najlepsze potrawy francuskie, ukraińskie i polskie.
18 października w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbyła się konferencja podsumowująca spotkanie, która rozpoczęła się od pokazu spektaklu pt. „Talent Show” przygotowanego w ramach warsztatów teatralnych pod kierunkiem Katarzyny Herc. Ideą spektaklu było pokazanie, jak ważna jest tożsamość kulturowa i szacunek dla drugiego człowieka. Konferencja była też okazją do wysłuchania interesujących prelekcji wygłoszonych przez ciekawe osobowości. Jedną z nich był Taras Shumeyko, historyk, dziennikarz, korespondent Polskiego Radia dla zagranicy. W swoim wykładzie omówił sposób kreowania współczesnej historii przez media na Ukrainie i Francji. Kolejny gość, Maria Artemiuk, sekretarz polsko-ukraińskiej Fundacji Trans Kultura, kulturoznawca-etnolog i animatorka kultury, opowiedziała o współpracy kulturalnej z partnerami i przyjaciółmi z Europy Wschodniej i Zachodniej. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zaprosiło do udziału w konferencji Wojciecha Nomejkę – wieloletniego reportera Panoramy 2 programu TVP, korespondenta wojennego.
Wyświetlono także film przygotowany w ramach warsztatów dziennikarskich pod opieką Marty Czapskiej, zrealizowany we współpracy z redakcją gazety „Miejscowej”. Film był formą reportażu z całego pobytu gości. Grupa dziennikarska przez cały tydzień dokumentowała wszystkie wydarzenia i do późnych godzin wieczornych montowała zgromadzony materiał. Na holu przed salą widowiskową wszyscy mieli okazję podziwiać niepowtarzalną wystawę sztuki ludowej, przygotowaną w ramach warsztatów plastycznych pod okiem Agaty Obłuskiej. Ekspozycja prezentowała nietypowe ozdoby i wytwory ze słomy, prace animalistyczne z gliny, a także motywy kwiatowe w stylizacji ludowej.
Tydzień intensywnej pracy zarówno dla uczniów, jak i pedagogów okazał się wartościową i niezapomnianą przygodą. Realizacje projektów międzynarodowych wymagają dużego zaangażowania ze strony uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji. Jest to jednak praca, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie szkoły oraz jej uczniów. Bez wątpienia poznawanie innych kultur jest nie tylko poszerzaniem horyzontów, ale przede wszystkim propagowaniem idei międzynarodowego zrozumienia i pokoju. Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży to niezwykła inicjatywa, która zaszczepiła w młodych ludziach ducha międzynarodowej przyjaźni, umożliwiła uczniom poznanie innych kultur, nawiązanie kontaktów oraz wpłynęła na kształtowanie światopoglądu promującego postawy tolerancji i otwartości na innych.

nadkom. dr Iwona Klonowska, CSP; dr Karina Szafrańska
Konsultacja: Joanna Bieńko – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie


Artykułu w pliku PDF

powrót
drukuj