KONTROLA DROGOWA ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym każda osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, jest obowiązana używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza zamiast świateł mijania kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej [1].

Włączanie świateł mijania jest obowiązkowe zawsze od zmierzchu do świtu, a także w tunelach, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (mgła, opady deszczu lub śniegu, zadymienie itp.) oraz podczas holowania. Występowanie opadów atmosferycznych lub innych niesprzyjających zjawisk możemy potraktować jako wystarczający powód do zrezygnowania z używania świateł do jazdy dziennej, ponieważ obowiązek używania świateł został wprowadzony po to, aby polepszyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Głównym przeznaczeniem świateł do jazdy dziennej jest zapewnienie lepszej widoczności poruszającego się pojazdu dla innych uczestników ruchu. Należy podkreślić, że nie spełniają one takiej funkcji oświetlenia drogi przed pojazdem, jak światła mijania. Miliony kierowców na polskich drogach podczas jazdy codziennie korzysta ze świateł do jazdy dziennej, lecz nie zwracają oni uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, które mogą ulec pogorszeniu. Jest to poważny błąd, a nawet wykroczenie, które wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dokonując kontroli drogowej, której przyczyną jest nadużywanie świateł do jazdy dziennej w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza przez kierującego zobowiązanego używać świateł mijania, policjant może nałożyć mandat karny w wysokości 200 zł oraz 2 punkty karne za wykroczenie z art. 88 kw [2], gdyż jest to naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia [3], dopuszcza się wyposażenie w światła do jazdy dziennej pojazdu samochodowego, co oznacza, że nie może w nie zostać wyposażony pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy, motorower oraz przyczepy. Motocykl może zostać wyposażony w jedno lub dwa światła do jazdy dziennej, natomiast inne pojazdy samochodowe muszą posiadać dwa światła do jazdy dziennej. W motocyklu światła pojedyncze powinny być umieszczone w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu. Światła występujące parami powinny być symetryczne względem osi pojazdu na równej wysokości. Lampy świateł do jazdy dziennej muszą być rozmieszczone na pojeździe z przodu w taki sposób, aby wysyłane światła nie olśniewały kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdów. Barwa świateł do jazdy dziennej musi być koloru białego.

W samochodach odległość między światłami nie może być mniejsza niż 600 mm, dodatkowo światła muszą zostać zamontowane na pojeździe na wysokości od 250 mm do 1500 mm. Dopuszcza się również, aby w pojeździe znajdował się sygnał kontrolny włączenia świateł do jazdy dziennej. Światła powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym uruchomienie silnika. Wyjątkiem są pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2009 r., w których dopuszcza się stosowanie przełącznika aktywującego lub dezaktywującego te funkcje.

Światła do jazdy dziennej mogą być włączone:

 • gdy automatyczna skrzynia biegów jest w pozycji P,
 • gdy hamulec postojowy jest uruchomiony,
 • przed ruszeniem pojazdu po raz pierwszy po każdym ręcznym uruchomieniu urządzenia zapłonowego.

Ponadto światła do jazdy dziennej mogą być wyłączone ręcznie, gdy prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h pod warunkiem automatycznego włączenia po przekroczeniu prędkości 10 km/h lub gdy pojazd przejechał odległość większą niż 100 m i światła pozostają włączone do czasu ich ponownego rozmyślnego wyłączenia.

Światła do jazdy dziennej powinny wyłączać się automatycznie, gdy:

 • urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,
 • podczas włączenia przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te są wykorzystywane do wysyłania przerwanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu.

Zgodnie z warunkami technicznymi dopuszcza się, aby wraz ze światłami do jazdy dziennej włączały się:

 • przednie i tylne światła pozycyjne,
 • górne światło obrysowe, jeżeli występuje,
 • boczne światła obrysowe, jeżeli występują,
 • oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej,
 • lub tylko światła pozycyjne tylne. 

W związku z powyższym nastąpiła zmiana (Dz. U. z 2009 r.  Nr 75, poz. 639), która zabraniała w samochodach zarejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 r., aby światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogły włączać się razem ze światłami dziennymi.

W § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia określono, że przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną środowiska mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

 • oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – „E” lub Unii Europejskiej – „e”;
 • oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który wystawiono świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do jednostki uprawnionej w celu ewidencji;
 • oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do jednostki uprawnionej w celu ewidencji;
 • oznakowane są znakiem zgodności zgodnie z przepisami
 • o systemie oceny zgodności i akredytacji; przepisu nie stosuje się do przedmiotów wyposażenia i części oznakowanych znakiem bezpieczeństwa na podstawie dotychczasowych przepisów o badaniach i certyfikacji.

(...)

sierż. Łukasz Michalski
Wydział Ruchu Drogowego KMP w Kielcach

 


Pełna wersja artykułu  "Kontrola drogowa świateł do jazdy dziennej" w pliku PDF