ZASTOSOWANIE ZESTAWU ,,ZAPORA’’ DO ZABEZPIECZENIA MIEJSCA ZDARZENIA DROGOWEGO

Przystępując do czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego, należy mieć na uwadze, że bezpieczeństwo policjantów i innych osób w dużej mierze zależy od poprawności usytuowania poszczególnych elementów zestawu. Pamiętając o stworzeniu bezpiecznych warunków na miejscu zdarzenia drogowego dla przeprowadzenia dalszych czynności technicznych i kryminalistyczno-procesowych, policjanci powinni dołożyć wszelkich starań, aby te działania odbyły się w możliwie bezpiecznym otoczeniu. Jak to spełnić? Jak dokonać separacji danego odcinka drogi? W jaki sposób wpłynąć na zwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego na niebezpieczne miejsce, którym staje się zaistniałe zdarzenie drogowe? Na te i inne pytania spróbuję odpowiedzieć w sposób najbardziej prosty, stosując pewnego rodzaju podpowiedzi i porady w kwestiach wręcz oczywistych, ale czy na pewno dostrzeganych przez wykonującego czynności policjanta? Nie ma dwóch takich samych zdarzeń drogowych – są elementy, które będą się co prawda powtarzać, jednak różnice będą istnieć zawsze. Dlatego też dopasowanie i zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia technicznego obszaru, na którym to zdarzenie wystąpiło, nabiera szczególnego znaczenia.

  Dobrze o tym wiedzieć  

Nie ma jednoznacznych rozwiązań, które by czyniły zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego lub kolizji czynnością uniwersalną, w pełni powtarzalną, niewymagającą pewnych korekt czy modyfikacji. Zastana sytuacja na drodze wymusza zarówno określone działania funkcjonariuszy Policji, jak i rozstawienie odpowiednich mobilnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oczywiście, oprócz policjantów, w rejonie wypadku drogowego działają inne służby, choćby straż pożarna, straż miejska, ratownictwo medyczne, które operują w granicach swoich kompetencji, a jednocześnie spełniają istotną rolę w likwidacji skutków zdarzenia drogowego.

Pragnę zaznaczyć, iż nieocenioną postawą policjantów, strażaków, ratowników medycznych i ich działaniami zmierzającymi do ratowania zdrowia i życia, mienia oraz wykonujących określone czynności procesowo-kryminalistycznych w tym artykule nie będę się zajmował, gdyż postanowiłem się skupić tylko na aspekcie technicznego wykorzystania zestawu „Zapora”. Dlatego też uwarunkowania zabezpieczenia osobowego na miejscu zdarzenia drogowego, choć bardzo istotne, nie będą w tym artykule poruszane.

 

  Kilka słów o zestawie  

Skład zestawu do zabezpieczania miejsca zdarzenia drogowego stanowią:

 • znaki drogowe wraz z konstrukcjami wsporczymi:
 • A-34, z napisem WYPADEK – 2 szt.,
 • B-33 (30 km/h) – 2 szt.,
 • C-9/C-10 – 2 szt.,
 • B-32e – Kontrola drogowa („Kontrola policyjna”) – 2 szt.;
 • taśma do wygradzania miejsca zdarzenia drogowego – biało--czerwona z niebieskim napisem POLICJA (100 mb) – 2 szt.;
 • zasobnik na taśmę – 1 szt.;
 • wspornik do mocowania taśmy wygradzającej miejsce zdarzenia – 4 szt.;
 • lampa ostrzegawcza błyskowa obustronnie świecąca wraz z bateriami i uchwytem do montażu na pachołku – 4 szt.;
 • pachołek drogowy biało-czerwony z płaszczem odblaskowym – 4 szt.;
 • race ostrzegawcze 15-minutowe dające czerwone światło – 12 szt.;
 • opakowanie (waliza) – 1 szt.

Zestaw posiada stosunkowo niewielkie gabaryty walizy, w której zostały rozmieszczone w sposób logiczny wszystkie elementy niezbędne do oznaczania miejsc wypadku drogowego lub awarii w pasie drogowym, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną KGP Nr 18/TP/IV/971.

Walizka została wykonana z nieprzemakalnego materiału skóropodobnego, który zabezpiecza zawartość jej wnętrza przed zamoknięciem, a odpowiednia sztywność ścianek chroni przed mechanicznym zniszczeniem umieszczonych w niej elementów. Posiada możliwość otwierania w dwóch płaszczyznach – jest to wygodne w momencie wyjmowania dowolnego elementu z jej wnętrza bez konieczności wykładania całego zestawu z bagażnika pojazdu służbowego. Komplet znaków wchodzących w skład walizki został wykonany z folii odblaskowej I generacji o trwałości siedmioletniej. Użyta folia i blacha aluminiowa (podkład tarczy znaku) sprawiają, że znak jest lekki i dobrze czytelny. Tarcze znaków są mocowane na składanych nóżkach, które po rozłożeniu gwarantują dużą stabilność znaku, a dodatkowe nakładki na nóżkach utrudniają ich przesuwanie się po podłożu nawet w przypadku silnego wiatru. Przy rozkładaniu podstawki wspornika należy pamiętać, aby płaskowniki rozsunąć do oporu, tak by dwa krótsze blokowały się na zagięciu dłuższego, tworząc między sobą kąty równe około 120 stopni. Naciskając zamek na górnej części nóżek, trzeba odchylić pionowy wspornik do zamocowania znaku. Inny sposób postępowania może spowodować uszkodzenie podstawy wsporczej i niestabilność znaku drogowego na miejscu jego zastosowania! Należy w tym miejscu zaznaczyć, że część policjantów w tej kwestii nie wykazuje należytej staranności i czyni wadliwie rozłożone podstawy znaków niestabilnymi. Takim postępowaniem mogą doprowadzać do sytuacji, że miejsce zdarzenia nie jest poprawnie zabezpieczone.

Pachołki o wysokości 50 cm, wykonane z PCV, nie są umieszczane w walizie. Posiadają dodatkowo nakładane płaszcze, których odblaskowość przewyższa wymogi dla folii odblaskowej II generacji.

Flary ostrzegawcze (race) 15-minutowe, czerwone skutecznie zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w sytuacjach zagrożeń powodowanych np. przez unieruchomione pojazdy. Należy stosować z rozwagą z powodu łatwopalności materiału!

Trzeba pamiętać, że w przypadku używania tego czy innego zestawu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego trzeba bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia. W ten sposób policjant obsługujący zestaw jest w stanie skutecznie i w pełni wykorzystać walory stosowanego zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

  Zdarzenie drogowe  

Na miejscu zdarzenia drogowego występuje wiele śladów kryminalistycznych, które mogą stanowić rzeczowy materiał dowodowy. Policjant zabezpieczający miejsce zdarzenia musi być świadomy znaczenia tych śladów, powinien również potrafić postępować z nimi tak, aby ich nie zniekształcić i w maksymalnym stopniu je ochronić.

Od prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia zależą dalsze czynności procesowe, a w szczególności oględziny. Miejsce zdarzenia zabezpieczone w sposób właściwy, a tym samym ochrona śladów kryminalistycznych, to źródło informacji, które jest wykorzystywane w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia drogowego i ustaleniu jego przyczyny.

Policjanci wykonują czynności na miejscu wypadku drogowego lub kolizji na podstawie wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 133).

(...)

podinsp. Krzysztof Zaranek
starszy wykładowca Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP

 


Pełna wersja artykułu "Zastosowanie zestawu ,,Zapora’’ do zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego" w pliku PDF