Poszukiwania osób zaginionych „KAL 2023”. Ćwiczenia w Bazie Szkoleniowej Policji w Kalu

W dniu 18 maja 2023 r. na terenie Bazy Szkoleniowej w Kalu, zamiejscowym ośrodku Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, oraz poligonu wojskowego 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie odbyły się ćwiczenia z zakresu poszukiwań osób zaginionych „KAL 2023” pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności i procedur poszukiwania osób zaginionych oraz współdziałania Policji i innych podmiotów w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osoby zaginionej. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonali: Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska-Szpak oraz Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Michał Grzelec, który odczytał oficjalny list Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, skierowany do wszystkich uczestników ćwiczeń.
Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele Policji, grup poszukiwawczo-ratowniczych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, a także pozoranci odgrywający role zaginionych. W sumie w ćwiczeniach wzięło udział około 150 osób.
Symulacja działań poszukiwawczych została zrealizowana na podstawie wcześniej przygotowanego i na bieżąco modyfikowanego scenariusza i opierała się na motywie przewodnim, jakim było zaginięcie kilkunastu osób w wieku od osiemnastu do czterdziestu lat, które oddaliły się z ośrodka wypoczynkowego po nocnej imprezie. Z okoliczności ustalonych przez policjantów wynikało, że uczestnicy imprezy mogli znajdować się pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków. Wiadomo było również, że część z osób rozproszyła się po niezurbanizowanym terenie, pozostali mogli przebywać na akwenie graniczącym z ośrodkiem, na co wskazywał brak jednej z łódek zacumowanych przy brzegu jeziora.
Sztab dowodzenia, zorganizowany na miejscu działań z wykorzystaniem dwóch mobilnych centrów wsparcia poszukiwań: Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP i Grupy Ratowniczej Nadzieja, miał za zadanie zaplanować akcję poszukiwawczą, dysponując do działań w terenie łącznie ponad 90 osób, w tym 4 przewodników Sekcji Przewodników Psów Specjalnych MTR z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP, 2 przewodników psów tropiących z Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Olecka, 3 przewodników psów ratowniczych z OSP w Klebarku Wielkim oraz 3 przewodników z Grupy Poszukiwawczej JRS OSP w Legionowie. W sumie w teren zostało wysłanych 37 zespołów − tzw. szybkich trójek poszukiwawczych, składających się z funkcjonariuszy Policji, ratowników, poszukiwaczy oraz żołnierzy WOT. W poszukiwaniach użyto również specjalistycznego sprzętu w postaci bezzałogowych statków powietrznych z zasobów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Do jednego z epizodów rozwijającego się scenariusza działań − penetracji jeziora Święcajty i jego okolic − zadysponowany został śmigłowiec Bell 206 z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP, którego załoga ujawniła z powietrza trzech poszkodowanych dryfujących przy brzegu jeziora. Podjęcia zaginionych z wody w ramach sprawnie zorganizowanej akcji ratunkowej dokonali funkcjonariusze CSP w Legionowie wspierani przez zespół wodny Grupy Interwencyjnej Stowarzyszenia Podwodnik z Orzysza.
Ćwiczenia zostały zakończone odnalezieniem wszystkich osób zaginionych i przekazaniem ich do polowego punktu medycznego zorganizowanego przez Grupę Ratownictwa PCK w Olsztynie. Łącznie z lądu i z powietrza spenetrowano około 630 ha powierzchni terenu. Dzięki użyciu specjalistycznego sprzętu i psów tropiących dokonano również sprawdzenia miejsc trudno dostępnych.
Warto wspomnieć, że ważnym akcentem przeprowadzonych manewrów było podpisanie przez obecnego na miejscu ćwiczeń Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka porozumienia o współpracy z Mazurską Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z Olecka.
Widoczne zaangażowanie wszystkich ćwiczących osób, a także sprawnie i profesjonalnie przeprowadzone działania zmierzające do szybkiego i szczęśliwego odnalezienia osoby zaginionej udowodniły, że dobra współpraca i ciągłe doskonalenie stanowią klucz do sukcesu, co podkreślił w swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników ćwiczeń nadinsp. Paweł Dobrodziej.
W ramach przedsięwzięcia przećwiczone zostały procedury działania Policji, wspieranej przez inne służby i podmioty pozapolicyjne w zakresie poszukiwań osób. Realizacja ćwiczeń pozwoliła m.in. na:

 • sprawdzenie i podniesienie poziomu współpracy służb i podmiotów w czasie akcji poszukiwawczej;
 • wypracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu poszukiwań osób zaginionych, które wzbogacą proces dydaktyczny na szkoleniach i kursach dedykowanych policjantom realizującym zadania w omawianym obszarze;
 • analizę wykorzystania dostępnych sił i środków oraz procedur współdziałania;
 • prezentację Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych KGP wraz z wyposażeniem oraz wykorzystanie tego narzędzia jako bazy sztabowej dla prowadzonych działań;
 • integrację środowisk zaangażowanych w poszukiwania osób zaginionych, co zapewni jeszcze lepszą współpracę w przyszłości.

Podziękowania

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji w imieniu swoim oraz współorganizatorów przedsięwzięcia, tj. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, składa podziękowania za pomoc i udział w manewrach:

 • Dowództwu 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. Józefa Bema;
 • Zarządowi Lotnictwa Policyjnego Głównego Sztabu Policji KGP;
 • Kierownictwu Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie;
 • Kierownictwu i kadrze Szkoły Policji w Pile;
 • żołnierzom 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • policjantom Oddziału Prewencji Policji z Olsztyna;
 • oraz przedstawicielom: Grupy Poszukiwawczej Nadzieja z Łomży, Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego OSP w Legionowie, Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Olecko, Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ANIKAR, Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Klebark Wielki, Stowarzyszenia PODWODNIK, Polskiego Czerwonego Krzyża z Warszawy i Olsztyna, Trójmiejskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Sopocie i kadetom z Centrum Edukacji Mundurowej z Ełku.

 

Małgorzata Puzio-Broda
Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób
Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

 


Searching for missing persons “KAL 2023” – exercises in the Police Training Base in Kal

The present article provides synthetic information concerning the “KAL 2023” exercises in the field of searching for missing persons. This event was held on May 18, 2023 on the premises of the Police Training Base in Kal – off-campus centre of both the Police Training Centre in Legionowo and the military training ground of the 1st Mazurian Artillery Brigade in Węgorzewo. The main aim of the undertaking was to improve the procedures and skills in the scope of searching for missing persons and cooperation between the Police and other entities in the situation of threat to the life and health of a missing person. The exercises were organized by the Police Training Centre in Legionowo, the Criminal Bureau of the National Police Headquarters and the Provincial Police Headquarters in Olsztyn, under the honorary patronage of the Commander-in-Chief of the Police. Within the rehearsed search action, more than 90 people were directed to field operations, during which they formed 37 teams – the so-called fast search triples consisting of police officers, rescuers, searchers and soldiers of the Territorial Defense Forces. Tracking dogs and specialized equipment in the form of unmanned aerial vehicles were used, as well as a Bell 206 helicopter from the Police Aviation Board of the Main Staff of the National Police Headquarters – to penetrate Lake Święcajty and its surroundings.

Tłumaczenie: Katarzyna Olbryś

Pliki do pobrania