Szkolenie dla ukraińskich saperów zorganizowane w Kambodży

Polska jest liderem spośród państw europejskich w zakresie niesienia pomocy Ukrainie. Ludność cywilna, organizacje pozarządowe oraz państwo polskie organizują wsparcie dla naszego wschodniego sąsiada od samego początku konfliktu. Jako Polacy jesteśmy dumni, że pomimo trudnej historii naszych narodów i nie zawsze przyjaznego wzajemnego nastawienia stanęliśmy na wysokości zadania i tak po ludzku wyciągnęliśmy pomocną dłoń i okazaliśmy ogromne serce dla potrzebujących wsparcia Ukraińców. Pomoc ta niesiona jest na wielu płaszczyznach – humanitarnej, ale również ekonomicznej i militarnej. Jednym z przedsięwzięć w ramach takiego wsparcia było szkolenie dla saperów z Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy (DSNS-SESU), które odbyło się w dniach 14−21 stycznia 2023 r. w Kambodży.

Organizatorem wsparcia działań na rzecz rozminowania Ukrainy była Polska Fundacja Solidarności Międzynarodowej oraz Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej – JICA. Gospodarzem ww. szkolenia w Kambodży była organizacja Cambodian Mine Action Centre (CMAC) – Kambodżańskie Centrum Rozminowywania – ze względu na jej doświadczenie z wieloletniej współpracy Japońskiej Agencji z CMAC podczas rozminowania ogromnych obszarów Królestwa Kambodży. Dziewięciu ukraińskich beneficjentów szkoliło się z zakresu wykorzystania nowatorskiego systemu wykrywania min ALIS (Advanced Landmine Imaging System), czyli zaawansowanego wykrywacza metalu połączonego z georadarem wizualizującym przedmioty znajdujące się w ziemi. Szkolenie to stanowiło jeden z etapów przygotowania służb ukraińskich do wykorzystania tego systemu i poświęcone było teoretycznym i praktycznym aspektom jego stosowania, włącznie ze szczegółami konstrukcyjnymi, zasadami wykorzystania oraz analizą danych uzyskanych przy jego użyciu.

Ze strony polskiej Policji, na polecenie Komendanta Głównego Policji, do udziału w tym przedsięwzięciu zostało oddelegowanych dwóch minerów-pirotechników, nadkom. Marek Sadowski – Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie oraz kom. Leszek Czerski – wykładowca Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wszystkie zagadnienia związane z delegacją wspomnianych policjantów do uczestnictwa w szkoleniu były koordynowane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Polscy policjanci uczestniczyli w nim w roli obserwatorów, dzięki czemu możliwe było zdobycie wiedzy poglądowej na temat rozminowania terenu przy wykorzystaniu systemu ALIS. Drugi etap szkolenia, jako kontynuacja, odbędzie się w bieżącym roku na terenie Polski w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wiedza zdobyta podczas pierwszego etapu w ośrodku szkoleniowym CMAC w Kambodży będzie przydatna podczas realizacji szkolenia na terenie Polski, w trakcie którego polscy policjanci będą mogli asystować i skutecznie wspierać ekspertów zagranicznych, szkolących służby ukraińskie. Jest ona również przydatna z punktu widzenia rozwoju ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych kadry dydaktycznej Zespołu Minersko-Pirotechnicznego.

Oprócz merytorycznej części tego międzynarodowego przedsięwzięcia, dzięki ogromnej gościnności gospodarzy, uczestnicy mogli się zapoznać z historią, kulturą i zwyczajami Kambodży. Kierownictwo i kadra CMAC dołożyło wszelkich starań, żeby pobyt w ich kraju zapadł głęboko w pamięć. Po przywitaniu i przedstawieniu kultury khmerskiej w siedzibie CMAC delegacja zwiedziła okolice Pałacu Królewskiego, muzeum Tuol Sleng oraz Win-Win Memorial poświęcony odbudowie Królestwa Kambodży po wojnie domowej. Po pięciu dniach intensywnych ćwiczeń, na zakończenie szkolenia, uczestnicy zostali zaproszeni do Muzeum Pokoju, następnie obserwowali demonstrację całego procesu rozminowania z wykorzystaniem wszelkich urządzeń i psów, a na koniec zwiedzili kompleks świątyń Angkor Wat wpisanych w 1992 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

kom. Leszek Czerski
Zakład Szkoleń Specjalnych CSP

Pliki do pobrania