Dzień Otwarty dla uczniów szkół ponadpodstawowych w CSP w Legionowie

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wspólnie ze Starostą Legionowskim podjęli współpracę na rzecz bezpieczeństwa młodzieży. W ramach tej współpracy w CSP po raz pierwszy zorganizowano Dzień Otwarty dla uczniów z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

29 września 2023 r. 220 uczniów z 6 szkół miało możliwość uczestnictwa w prelekcjach na najważniejsze tematy dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzonych przez policyjnych wykładowców, zwiedzenia szkoły oraz zapoznania się z infrastrukturą i działalnością CSP.

Zarówno Kierownictwu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, jak i Starostwa Powiatowego w Legionowie zależało, aby uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogli odwiedzić CSP we wrześniu, gdy zaczyna się rok szkolny, i  uczestniczyć w zajęciach, podczas których wykładowcy Centrum przybliżyliby im, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać na co dzień i jak powinni się zachowywać, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo zarówno w szkole, jak i w czasie wolnym. Wizyta miała również na celu promocję zawodu policjanta.

Tematyka wykładów przeprowadzonych przez nauczycieli policyjnych była bardzo różnorodna i obejmowała m.in. zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi, alkoholem, zagrożenia w Internecie, hejt, nagrywanie i publikowanie treści w sieci czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na każdym ze spotkań omówiono także ważną kwestię, jaką jest odpowiedzialność karna nieletnich w danym obszarze tematycznym.

Po wykładach uczniowie mieli okazję zwiedzić obiekty CSP, w tym hale sportowe oraz zespół strzelnic, a także zapoznać się ze specyfiką działalności zakładów dydaktycznych, które zorganizowały stoiska na placu apelowym. Zaprezentowano na nich m.in. sprzęt wykorzystywany przez pododdziały zwarte Policji,  tajniki daktyloskopii, elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, nowoczesne motocykle i wideorejestratory. Policjantka Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii opowiedziała młodzieży o udostępnionej wystawie pt. „Pamiętaj, że nosisz mundur. Policja Województwa Śląskiego w stulecie utworzenia”.

Swoje stoisko przygotowali również pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie, na którym uczniowie mogli uzyskać informacje, gdzie mogą zgłosić się o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne związane z tematyką wykładów oraz informatory z ofertą dydaktyczną Centrum.

 

nadkom. Emilia Kuligowska
Wydział Prezydialny CSP

 


 

Pliki do pobrania