Finał XX Kynologicznych Mistrzostw Policji

Po trzyletniej przerwie w rozgrywaniu Kynologicznych Mistrzostw Policji nastąpiło wznowienie konkursu. W dniach 18–22 września br. na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbył się jubileuszowy – XX – finał Mistrzostw, w którym brali udział przewodnicy psów patrolowo-tropiących. Organizatorem finału Mistrzostw było Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Nadzór nad organizacją i przebiegiem finału Mistrzostw sprawował Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Finałowi XX Mistrzostw towarzyszyła wystawa poświęcona genezie i historii Kynologicznych Mistrzostw Policji.

Głównym celem Mistrzostw było wyłonienie najlepszego duetu przewodnika i psa służbowego polskiej Policji, podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych przewodników oraz sprawności użytkowej psów służbowych Policji, jak również propagowanie efektywnego wykorzystania psów służbowych w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości.

Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska składająca się z kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii Policyjnej.

Finał zawodów składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz obejmował następujące konkurencje:

 1. test wiedzy zawierający 25 pytań, obejmujący służbowe akty prawne oraz zakres programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów patrolowo-tropiących oraz programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów patrolowo-tropiących do działania bez kagańca;
 2. ogólne posłuszeństwo psa składające się z 10 zadań, w tym pokonanie przeszkód terenowych;
 3. pracę węchową psa polegającą na podjęciu tropu śladu człowieka, torowanego na różnorodnym podłożu;
 4. pościg psa bez kagańca za osobą z odrzuceniem przedmiotu, czołowym atakiem pozoranta na psa i obroną przewodnika podczas konwoju;
 5. przeszukanie terenu w celu odnalezienia ukrytej osoby;
 6. sprawdzian praktycznych umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym; ocenie punktowej podlegały czynności ratownicze podjęte na miejscu zdarzenia w stosunku do osoby poszkodowanej nieprzytomnej z brakiem prawidłowego oddechu.

W czterodniowych zmaganiach o indywidualne i drużynowe miejsce na podium ubiegali się najlepsi przewodnicy psów służbowych wyłonieni w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim, reprezentujący 16 komend wojewódzkich Policji oraz Komendę Stołeczną Policji.

Geneza i historia Kynologicznych Mistrzostw Policji

Zalążkiem Kynologicznych Mistrzostw Policji był konkurs zorganizowany z okazji 25-lecia MO, mający miejsce w październiku 1969 r., o miano najlepszego przewodnika i psa tropiącego MO, w którym uczestniczyło 18 policjantów wraz z psami. Laureatem konkursu został sierż. Mieczysław Gawron wraz psem AREK reprezentujący KWMO Rzeszów.

Pierwszy konkurs – 1998 r.

Pierwszy finał ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant – przewodnik psa ’98” zorganizowany został w dniach 14–18 września 1998 r. Patronat nad przedsięwzięciem objął Komendant Główny Policji nadinsp. Jan Michna. W finale konkursu uczestniczyły 3-osobowe drużyny z komend wojewódzkich Policji, wyłonione w eliminacjach regionalnych.

Konkurs składał się z pięciu konkurencji, tj.:

 1. testu znajomości wybranych zagadnień z teorii tresury, kynologii oraz taktyki i techniki;
 2. sprawdzianu z posłuszeństwa ogólnego psów;
 3. tropienia śladów ludzkich na podłożu różnorodnym;
 4. ćwiczeń specjalistycznych obejmujących obronę przewodnika przed napastnikiem, przeszukanie osoby oraz pościg za uciekającą osobą;
 5. strzelania z broni służbowej.

W zawodach uczestniczyli policjanci z 49 komend wojewódzkich Policji wraz z psami służbowymi do działań prewencyjnych. Rozgrywki oceniane były w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

Zwycięzcy konkursu w 1998 R.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Sieradz,
 • II miejsce – KWP Olsztyn,
 • III miejsce – KWP Nowy Sącz;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – asp. Ireneusz Gogolin, KWP Katowice,
 • II miejsce – sierż. szt. Bogdan Kulis, KWP Jelenia Góra,
 • III miejsce – asp. Marcin Szczepański, KWP Bydgoszcz.

Drugi konkurs – 1999 r.

W 1999 r. w ramach obchodów 80-lecia Policji pod nazwą „Policjant – przewodnik psa 99” odbył się drugi Ogólnopolski Finał Konkursu. Konkurs miał bardzo podobną formę do pierwszej edycji. W finale również wzięły udział 3-osobowe drużyny wyłonione w eliminacjach regionalnych z komend wojewódzkich Policji. Tego roku dodatkowo zmagania zawodników zasilili przedstawiciele Straży Ochrony Kolei.

Zwycięzcy konkursu w 1999 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Łódź,
 • II miejsce – KWP Olsztyn,
 • III miejsce – KWP Radom;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – st. asp. Roman Krzywański, KWP Łódź,
 • II miejsce – sierż. szt. Józef Granica, KWP Olsztyn,
 • III miejsce – sierż. szt. Bogdan Niedźwiecki, KWP Olsztyn.

Trzeci, czwarty i piąty konkurs – 2000–2002 r.

Okres lat 2000–2002 to czas, kiedy zawody kynologiczne otrzymały status Mistrzostw Polski Przewodników i Psów Policyjnych. W kolejnych latach realizowane były już pod tą nazwą, niezmiennie dając uczestnikom szansę zaprezentowania wysokiego poziomu zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w pracy z psem służbowym.

W 2001 r. zwycięzcy Mistrzostw po raz pierwszy oprócz pucharów, medali, nagród pieniężnych i rzeczowych rozkazem Komendanta Głównego Policji otrzymali odznaki – „Policjant Przewodnik Psa”. W zależności od zajętego miejsca przyznawano złote, srebrne i brązowe odznaki.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2000 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Olsztyn,
 • II miejsce – KWP Kielce,
 • III miejsce – KWP Gdańsk;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – st. sierż. Krzysztof Misiurski, KWP Olsztyn, 
 • II miejsce – st. asp. Zbigniew Bugno, KWP Opole,
 • III miejsce – st. post. Adam Nieckarz, KWP Katowice.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2001 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Szczecin,
 • II miejsce – KWP Kielce,
 • III miejsce – KWP Białystok;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – asp. szt. Włodzimierz Groszek, KWP Kielce,
 • II miejsce – sierż. Adam Tytoń KWP, Szczecin,
 • III miejsce – sierż. szt. Krzysztof Anglisz, KWP Szczecin.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2002 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Białystok,
 • II miejsce – KWP Katowice,
 • III miejsce – KWP Szczecin;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – st. sierż. Jarosław Grycuk, KWP Białystok,
 • II miejsce – st. sierż. Marek Truszkowski, KWP Białystok,
 • III miejsce – sierż. Waldemar Brzozowski, KWP Białystok;

indywidualnie w kategorii psów specjalnych do wyszukiwania zapachów narkotyków zwyciężyli:

 • I miejsce – st. asp. Maciej Markiewicz, KWP Katowice,
 • II miejsce – st. sierż. Artur Piechowiak, KWP Poznań,
 • III miejsce – sierż. szt. Arkadiusz Witkowski, KWP Olsztyn.

Szósty konkurs – 2003 r.

W 2003 r. w rywalizacji uczestniczyli opiekunowie wraz z psami do działań prewencyjnych. Po raz drugi podczas zawodów były konkurencje z pracy węchowej psów do wyszukiwania zapachów narkotyków, które w tymże roku odbywały się w ramach niezależnego konkursu, tj. Zawodów Przewodników i Psów Specjalnych. Konkurencje, podczas których czworonogi miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, obejmowały wyszukiwanie zapachów narkotyków m.in. w przedziale pociągu, samochodach oraz bagażach.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2003 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Szczecin,
 • II miejsce – KWP Białystok,
 • III miejsce – KWP Kielce;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – asp. szt. Włodzimierz Groszek, KWP Kielce,
 • II miejsce – sierż. Waldemar Brzozowski, KWP Białystok,
 • III miejsce – st. sierż. Bernard Sidor, KWP Radom;

w klasyfikacji indywidualnej w kategorii psów specjalnych do wyszukiwania zapachów narkotyków:

 • I miejsce – st. sierż. Krzysztof Kander, KWP Radom,
 • II miejsce – st. asp.  Maciej Markiewicz, KWP Katowice,
 • III miejsce – sierż. szt. Dariusz Nogal, KWP Lublin.

Siódmy konkurs – 2004 r.

W 2004 r. miało miejsce połączenie dwóch konkursów i wprowadzono podział zawodników na dwie grupy,tj. przewodników psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych (kategoria psów po raz pierwszy uczestnicząca w zawodach) oraz przewodników psów do działań prewencyjnych. Odstąpiono również od przeprowadzenia testu znajomości wybranych zagadnień z teorii tresury, kynologii oraz taktyki i techniki. Pozostałe konkurencje pozostały bez zmian. Natomiast nazwa Kynologiczne Mistrzostwa Policji zapisała się na stałe.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2004 r.:

w kategorii psów do działań prewencyjnych:

 • I miejsce – asp. szt. Włodzimierz Groszek, KWP Kielce,
 • II miejsce – sierż. szt. Marek Truszkowski, KWP Białystok,
 • III miejsce – st. sierż. Adam Nieckarz, KWP Katowice,

w kategorii psów specjalnych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych:

 • I miejsce – sierż. szt. Rafał Buczkowski, KWP Bydgoszcz,
 • II miejsce – mł. asp. Jarosław Korowaj, KWP Białystok,
 • III miejsce – podkom. Tadeusz Szurlej, KWP Rzeszów.

Ósmy konkurs – 2005 r.

W 2005 r. w Mistrzostwach uczestniczyli przewodnicy wraz z psami kategorii patrolowo-tropiącej oraz do wyszukiwania zapachów narkotyków. Program finału obejmował: ćwiczenia z posłuszeństwa ogólnego, ćwiczenia z tropienia śladów ludzkich, ćwiczenia specjalistyczne (obrończe), strzelanie z broni służbowej, ćwiczenia z zakresu wyszukiwania zapachów narkotyków. Dodatkowo zmagania zawodników na zasadzie honorowanego uczestnictwa zasilili przedstawiciele Straży Ochrony Kolei.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2005 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Białystok,
 • II miejsce – KWP Katowice,
 • III miejsce – KWP Radom;

w klasyfikacji indywidualnej w kategorii psów patrolowo-tropiących:

 • I miejsce – sierż. szt. Marcin Dominiak, KWP Gorzów Wielkopolski,
 • II miejsce – sierż. szt. Arkadiusz Kaźmierczak, KWP Radom,
 • III miejsce – sierż. szt. Jarosław Grycuk, KWP Białystok.

w klasyfikacji indywidualnej w kategorii psów specjalnych do wyszukiwania zapachów narkotyków:

 • I miejsce – st. sierż. Wojciech Wiśniewski, KWP Białystok,
 • II miejsce – asp. szt. Marek Gełgut, KWP Opole,
 • III miejsce – podkom. Paweł Juraszek, KWP Poznań.

Dziewiąty konkurs – 2006 r.

W 2006 r. Finał IX Kynologicznych Mistrzostw Policji miał szczególny charakter, bowiem został połączony z uroczystymi obchodami Zakładu z okazji 50-lecia istnienia Ośrodka Szkolenia Przewodników i Tresury Psów. Obchody te zostały wzbogacone przez prezentację psów rasowych, pokaz tresury psów służbowych Policji, wystawę sprzętu policyjnego oraz występy grupy muzycznej. W rozgrywkach uczestniczyli przewodnicy wraz z psami do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2006 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Katowice,
 • II miejsce – KSP Warszawa,
 • III miejsce – KWP Radom;

w klasyfikacji indywidualnej kategorii psów patrolowo-tropiących:

 • I miejsce – sierż. szt. Marcin Żak, KWP Katowice,
 • II miejsce – mł. asp. Mariusz Szulc, KSP Warszawa,
 • III miejsce – sierż. szt. Adam Nieckarz, KWP Katowice;

w klasyfikacji indywidualnej w kategorii psów specjalnych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych:

 • I miejsce – podkom. Tadeusz Szurlej, KWP Rzeszów,
 • II miejsce – asp. szt. Robert Lewandowski, KSP Warszawa,
 • III miejsce – sierż. szt. Rafał Buczkowski, KWP Bydgoszcz.

Dziesiąty i jedenasty konkurs – 2007–2008 r.

W latach 2007–2008 Kynologiczne Mistrzostwa Policji rozegrały się w trzech kategoriach, tj. psów do wyszukiwania materiałów wybuchowych, psów do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz psów patrolowo-tropiących, a ich przebieg obejmował następujące konkurencje: pracę węchową, wyszukiwanie zapachów w pomieszczeniach, bagażach i pojazdach, ćwiczenia z posłuszeństwa, ćwiczenia obrończe oraz strzelanie.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2007 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KSP Warszawa,
 • II miejsce – KWP Białystok,
 • III miejsce – KWP Poznań;

w klasyfikacji indywidualnej kategorii psów patrolowo-tropiących:

 • I miejsce – sierż. szt. Arkadiusz Kaźmierczak, KWP Radom,
 • II miejsce – sierż. szt. Dariusz Banasik, KWP Łódź,
 • III miejsce – sierż. szt. Mariusz Naganowski, KWP Poznań;

w klasyfikacji indywidualnej kategorii psów specjalnych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych:

 • I miejsce – asp. szt. Robert Lewandowski, KSP Warszawa,
 • II miejsce – sierż. szt. Rafał Buczkowski, KWP Bydgoszcz,
 • III miejsce – sierż. szt. Leszek Kulchawik, KWP Białystok;

w klasyfikacji indywidualnej w kategorii psów specjalnych do wyszukiwania zapachów narkotyków:

 • I miejsce – sierż. szt. Tomasz Kaszkowiak, KWP Poznań,
 • II miejsce – mł. asp. Krzysztof Kellas, KWP Gdańsk,
 • III miejsce – st. asp. Krzysztof Rebizant, KSP Warszawa.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2008 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Poznań,
 • II miejsce – KWP Katowice,
 • III miejsce – KWP Białystok;

w klasyfikacji indywidualnej kategorii psów patrolowo-tropiących:

 • I miejsce – sierż. szt. Sławomir Woszczenko, KWP Białystok,
 • II miejsce – asp. Artur Niewiadomski, KWP Wrocław,
 • III miejsce – sierż. szt. Arkadiusz Kaźmierczak, KWP Radom;

w klasyfikacji indywidualnej w kategorii psów specjalnych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych:

 • I miejsce – sierż. szt. Grzegorz Hałaciński, KWP Katowice,
 • II miejsce – asp. szt. Robert Lewandowski, KSP Warszawa,
 • III miejsce – st. sierż. Jarosław Hirsz, KWP Gdańsk;

w klasyfikacji indywidualnej w kategorii psów specjalnych do wyszukiwania zapachów narkotyków:

 • I miejsce – sierż. szt. Tomasz Kaszkowiak, KWP Poznań,
 • II miejsce – mł. asp. Wiesław Baczyński, KWP Białystok,
 • III miejsce – asp. szt. Maciej Markiewicz, KWP Katowice.

Dwunasty konkurs – 2009 r.

W 2009 r. w Finale Kynologicznych Mistrzostw Policji wzięli udział przewodnicy wraz z psami kategorii patrolowo-tropiącej. Program konkurencji obejmował ćwiczenia z pracy węchowej, posłuszeństwo ogólne oraz ćwiczenia obrończe.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2009 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Katowice,
 • II miejsce – KWP Radom,
 • III miejsce – KWP Bydgoszcz;

w klasyfikacji indywidualnej kategorii psów patrolowo-tropiących:

 • I miejsce – sierż. szt. Arkadiusz Kaźmierczak, KWP Radom,
 • II miejsce – mł. asp. Marek Boroń KWP, Katowice,
 • III miejsce – mł. asp. Tomasz Kaszkowiak, KWP Poznań.

Lata 2010–2012 – brak konkursu

W latach 2010–2012 decyzją Komendanta Głównego Policji nastąpiła przerwa w organizacji Kynologicznych Mistrzostw Policji.

Trzynasty konkurs – 2013 r.

W 2013 r. po trzyletniej przerwie w Finale Kynologicznych Mistrzostw Policji udział wzięli przewodnicy wraz z psami do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i zapachów narkotyków. Z programu konkurencji wykreślono strzelanie z broni służbowej. Inne zadania konkursowe pozostały bez zmian.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2013 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Radom,
 • II miejsce – KWP Białystok,
 • III miejsce – KWP Rzeszów;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – asp. Adam Sołowiej, KWP Białystok,
 • II miejsce – asp. Jacek Zajda, KWP Radom,
 • III miejsce – mł. asp. Janusz Kochanowski, KWP Opole.

Czternasty konkurs – 2014 r.

W 2014 r. w konkursie udział wzięli opiekunowie wraz z psami kategorii patrolowo-tropiącej, którzy podczas konkurencji obejmujących pracę węchową, posłuszeństwo ogólne oraz ćwiczenia obrończe mieli możliwość wykazać się umiejętnościami nabytymi w służbie policyjnej. Dodatkowo na zasadach honorowego uczestnictwa w zawodach rywalizowali także funkcjonariusze z innych służb. Nowością w konkursie był pościg w kagańcu za osobą, z odrzuceniem przedmiotu i obroną przewodnika, oraz pościg za osobą z czołowym atakiem pozoranta na psa i obroną przewodnika.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2014 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Poznań,
 • II miejsce – KWP Opole,
 • III miejsce – KWP Szczecin;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – asp. Tomasz Studenny, KWP Opole,
 • II miejsce – asp. Marek Sot, KWP Poznań,
 • III miejsce – mł. asp. Jacek Burdziłowski, KWP Poznań.

Piętnasty konkurs – 2015 r.

W 2015 r. do Finału XV Kynologicznych Mistrzostw Policji przystąpili przewodnicy psów do wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych. Rozgrywki tym razem wzbogacone zostały o konkurencję w postaci sprawdzianu praktycznych umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym. Podobnie jak w ubiegłym roku grono uczestników na zasadzie honorowego uczestnictwa zasilili przedstawiciele z pokrewnych służb krajowych. Ponadto w ramach międzynarodowej współpracy i zakończenia projektu pod nazwą „Pies – partner w służbie Policjanta” w czasie toczącego się Finału Mistrzostw na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach gościli przedstawiciele policji litewskiej.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2015 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Gdańsk,
 • II miejsce – KWP Olsztyn,
 • III miejsce – KWP Bydgoszcz;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – mł. asp. Krzysztof Kotnis, KWP Bydgoszcz,
 • II miejsce – asp. Czesław Ćwik, KWP Olsztyn,
 • III miejsce – asp. szt. Tomasz Studenny, KWP Opole.

Szesnasty konkurs – 2016 r.

W 2016 r. równocześnie wraz z odbyciem się Finału XVI Kynologicznych Mistrzostw Policji w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbyły się uroczyste obchody z okazji 60-lecia istnienia ośrodka, w których uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, przedstawiciele biur Komendy Głównej Policji, a także służb mundurowych oraz lokalnych władz samorządowych i instytucji współpracujących z Zakładem Kynologii Policyjnej. W Finale Kynologicznych Mistrzostw Policji rywalizowali przewodnicy psów patrolowo-tropiących oraz patrolowo-tropiących do działania bez kagańca. Dodatkowo w rozgrywkach uczestniczyli przedstawiciele Straży Granicznej.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2016 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Bydgoszcz,
 • II miejsce – KWP Białystok,
 • III miejsce – KWP Gdańsk;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – st. asp. Marek Mancewicz, KWP Białystok,
 • II miejsce – sierż. szt. Tomasz Kozielecki, KWP Bydgoszcz, 
 • III miejsce – mł. asp. Damian Kowalenko, KWP Szczecin.

Siedemnasty konkurs – 2017 r.

W dniach 5–8 września 2017 r. w Zakładzie Kynologii Policyjnej odbył się Finał XVII Kynologicznych Mistrzostw Policji. W Mistrzostwach uczestniczyli przewodnicy wraz z psami służbowymi do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz zapachów materiałów wybuchowych. Dodatkowo na zasadach honorowanego uczestnictwa w rozgrywkach udział wzięli przedstawiciele Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów, Biura Ochrony Rządu oraz reprezentanci policji niemieckiej, słowackiej, litewskiej, i estońskiej. W zmaganiach o indywidualne i drużynowe miejsca na podium wzięło udział 17 najlepszych drużyn przewodników wraz z psami.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2017 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Wrocław,
 • II miejsce – KWP Łódź,
 • III miejsce – KWP Bydgoszcz;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – mł. asp. Marek Balcerkiewicz, KWP  Wrocław,
 • II miejsce – st. asp. Juliusz Ozdoba, KWP Kraków,
 • III miejsce – mł. asp. Sebastian Adamczyk, KWP Łódź.

Osiemnasty konkurs – 2018 r.

W Finale XVIII Kynologicznych Mistrzostw Policji w 2018 r. rywalizacji poddali się zwycięscy rozgrywek garnizonowych – przewodnicy psów patrolowo-tropiących z każdego województwa oraz Komendy Stołecznej Policji. Gościnnie w zmaganiach udział wzięli funkcjonariusze Straży Granicznej.  Przewodnicy wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami wzięli udział w konkurencjach, takich jak: sprawdzian ogólnego posłuszeństwa psa, obejmującego również pokonywanie przeszkód, tropienie śladów zapachu ludzkiego w terenie, przeszukiwanie wyznaczonego obszaru i sprawdzian z elementów obrończych, czyli pościg psa bez kagańca. Ponadto przewodnicy przystąpili do rozwiązania testu wiedzy oraz wykazali się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2018 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Poznań,
 • II miejsce – KWP Kraków,
 • III miejsce – KWP Bydgoszcz;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – sierż. szt. Tomasz Kozielecki, KWP Bydgoszcz,
 • II miejsce – asp. Robert Bożek, KWP Rzeszów,
 • III miejsce – st. asp. Andrzej Francuz, KWP Opole.

Dziewiętnasty konkurs – 2019 r.

W 2019 r. odbył się Finał XIX Kynologicznych Mistrzostw Policji i uczestniczyli w nim opiekunowie wraz z psami do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i zapachów narkotyków. Finał ten miał szczególny wymiar, bowiem odbył się w roku setnego jubileuszu powołania Policji Państwowej, ale również w roku setnej rocznicy zaistnienia kynologii policyjnej. Finałowi Mistrzostw towarzyszyła wystawa o historii kynologii policyjnej oraz historii Zakładu Kynologii Policyjnej, którą wszyscy chętni mieli możliwość zwiedzić w Izbie Tradycji na terenie Zakładu w Sułkowicach.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2019 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Poznań,
 • II miejsce – KWP Rzeszów,
 • III miejsce – KWP Katowice;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – asp. Marek Balcerkiewicz, KWP Wrocław,
 • II miejsce – sierż. szt. Patrycja Wojtas, KWP Poznań,
 • III miejsce – st. asp. Tomasz Czekaj, KWP Rzeszów.

Lata 2020–2022 – brak konkursu

W latach 2020–2022 r. decyzją Komendanta Głównego Policji z uwagi na ogłoszenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z wirusem SARS-CoV-2 nastąpiła przerwa w rozgrywaniu Mistrzostw.

Dwudziesty konkurs – 2023 r.

Dnia 22 września 2023 r. na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się ceremonia zakończenia jubileuszowego – XX – Finału Kynologicznych Mistrzostw Policji, podczas której nagrodzeni zostali przewodnicy psów patrolowo-tropiących biorący udział w tegorocznych rozgrywkach. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, Komendant Powiatowy Policji w Grójcu mł. insp. Wojciech Bednarski, ponadto laureaci poprzednich edycji Mistrzostw oraz przedstawiciele władz samorządowych, straży pożarnej, więziennictwa, oraz wojska. Nagrodzeni w klasyfikacji indywidualnej otrzymali nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, a ponadto odpowiednio nadane zostały im złote, srebrne i brązowe odznaki „Zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej”. Z kolei nagrodzeni w klasyfikacji drużynowej otrzymali nagrody pieniężne od Komendanta Głównego Policji. Ponadto wszystkim laureatom wręczono okolicznościowe statuetki oraz dyplomy. Z okazji jubileuszu – XX – Finału Kynologicznych Mistrzostw Policji uroczystość zakończenia wzbogacona została wystawą poświęconą genezie i historii Kynologicznych Mistrzostw Policji ponadto przybyciem laureatów poprzednich edycji konkursu. Po uroczystości zakończenia Finału XX Kynologicznych Mistrzostw Policji na terenie Zakładu w Sułkowicach odbył się poczęstunek w plenerze, w którym uczestniczyli zaproszeni goście i uczestnicy konkursu, świętując wspólnie sukces tegorocznych laureatów.

Zwycięzcy Mistrzostw w 2023 r.:

w klasyfikacji drużynowej:

 • I miejsce – KWP Katowice,
 • II miejsce – KWP Wrocław,
 • III miejsce – KWP Radom;

w klasyfikacji indywidualnej:

 • I miejsce – asp. Tomasz Kozielecki, KWP Bydgoszcz,
 • II miejsce – st. sierż. Przemysław Naguszewski, KWP Radom,
 • III miejsce – mł. asp. Dawid Wilganowicz, KWP Katowice.

Podsumowanie

Od 1998 r. odbywające się rozgrywki przewodników i psów służbowych przechodziły wiele modyfikacji, począwszy od kategorii psów biorących udział w zawodach, poprzez wzbogacenie lub wyeliminowanie z programu poszczególnych konkurencji, skończywszy na nazwie zawodów. Od samego początku zmagania przewodników psów służbowych oraz przedstawicieli innych służb biorących udział w rywalizacjach sportowych cieszą się zainteresowaniem, a jednocześnie dają uczestnikom możliwość doskonalenia kwalifikacji zawodowych przewodników oraz sprawności użytkowej psów służbowych Policji, które były i nadal będą skutecznym i efektywnym środkiem w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości.

sierż. szt. Aneta Grzyb
Zakład Kynologii Policyjnej CSP

 


 

Pliki do pobrania