Murale w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Na zmodernizowanym ogrodzeniu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie powstały dwa murale. Autorami i wykonawcami obu z nich są przedstawiciele fundacji Gdańska Szkoła Muralu pod przewodnictwem Rafała Roskowińskiego, malarza i wykonawcy malowideł wielkoformatowych, oraz studenci Politechniki Białostockiej.

Główną ideą muralu na ogrodzeniu od strony ul. Zegrzyńskiej jest propagowanie wiedzy na temat działalności Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz całej formacji policyjnej. Przedstawione sceny odnoszą się do niektórych z niemal 80 rodzajów prowadzonych w CSP kursów specjalistycznych, m.in. w zakresie: działań minersko-pirotechnicznych, realizacji zadań na wodach i terenach przywodnych, oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych, kierowania motocyklem szosowym oraz samochodem osobowym, szkolenia psów służbowych.

Mural podkreśla duże znaczenie szkolenia dla zapewnienia profesjonalnego funkcjonowania nowoczesnej Policji. Atrakcyjna forma przekazu artystycznego ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku formacji oraz zachętę do wstąpienia w szeregi polskiej Policji. Realizacja projektu została sfinansowana przez Urząd Miasta Legionowo.

Na części ogrodzenia CSP znajdującego się od strony ul. Piaskowej powstał mural o charakterze historycznym, upamiętniający Powstanie Styczniowe (1863–1864 r.). Mural nie jest tylko przedstawieniem działań zbrojnych powstańców, pokazuje także ówczesne życie na terenach Rzeczypospolitej. Ze względu na to, że mural znajduje się na ogrodzeniu CSP, znalazły się na nim także postaci założycieli i funkcjonariuszy Policji Powstańczej – Jana Karłowicza, Tomasza Winnickiego, Pawła Landowskiego czy Emanuela Szafarczyka.

Oprac. mł. insp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Pliki do pobrania