Rada Naukowa

 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 • prof. dr hab. Marek Konopczyński
 • prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
 • prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
 • dr hab. Mariusz Z.Jędrzejko, prof. WSBiP
 • nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska
 • płk dr hab. Dariusz Majchrzak
 • gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka
 • dr hab. Oksana Telak, prof. WSEwS
 • dr hab. inż. Krzysztof Załęski
 • płk SG dr Piotr Boćko
 • nadinsp. dr Rafał Kochańczyk
 • mł. insp. dr inż. Robert Maciejczyk
 • insp. Piotr Cekała
 • insp. Jarosław Gałuszka
 • insp. Beata Różniak-Krzeszewska