Redakcja


CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
sekretariat: (22) 605-33-72, faks: (22) 605-35-80,
e-mail: kwartalnik@csp.edu.pl

Wydawca: Centrum Szkolenia Policji

Redaktor naczelny: insp. Marcin Szyndler
tel. 605-32-35, marcin.szyndler@csp.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego:
mł. insp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Sekretarz redakcji​: 
Kamila Kitajewska

Tłumaczenie na język angielski:
Katarzyna Olbryś

Opracowanie graficzne i skład DTP:
Kamila Kitajewska, Dorota Majewska-Pilch,
Ewa Szczubeł, Ewa Zduńczyk

Opracowanie redakcyjne i korekta:
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz,
Monika Irzycka, Ewa Kowalska

 

Funkcję doradczo-programową zespołu redakcyjnego „Kwartalnika Policyjnego” pełni Rada Wydawnicza Centrum Szkolenia Policji, w której skład wchodzą: Agnieszka Zielińska, Teresa Siennicka, mł. insp. Wioletta Białkowska, mł. insp. Marek Hańczuk, mł. insp. Beata Martyniak-Mróz, mł. insp. dr Grzegorz Winnicki, podinsp. Maciej Antas, podinsp. Adam Czekaj, podinsp. Sławomir Hołoweńko, podinsp. Jarosław Piotrowski, podinsp. Mirosława Zalewska-Bzymek, nadkom. Magdalena Soboń

powrót
drukuj