Redakcja „Kwartalnika Policyjnego”

CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
sekretariat: 47 72 558 81, faks: 47 72 535 80,
e-mail: kwartalnik@csp.edu.pl

Wydawca: Centrum Szkolenia Policji

Redaktor naczelny: mł. insp. dr inż. Robert Maciejczyk
tel. 47 72 557 06, robert.maciejczyk@csp.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego:
mł. insp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Sekretarz redakcji​: 
Ewa Kowalska

Tłumaczenie na język angielski:
Katarzyna Olbryś

Opracowanie graficzne i skład DTP:
Dorota Majewska-Pilch,
Ewa Szczubeł, Ewa Zduńczyk

Opracowanie redakcyjne i korekta:
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz,
Monika Irzycka, Ewa Kowalska

 

Funkcję doradczo-programową zespołu redakcyjnego „Kwartalnika Policyjnego” pełni Rada Wydawnicza Centrum Szkolenia Policji, w której skład wchodzą: Agnieszka Zielińska, Teresa Siennicka, mł. insp. Wioletta Białkowska, mł. insp. Marek Hańczuk, mł. insp. Adam Kuligowski, mł. insp. Beata Martyniak-Mróz, podinsp. Maciej Antas, podinsp. Adam Czekaj, podinsp. Sławomir Hołoweńko, podinsp. Jarosław Piotrowski, podinsp. Mirosława Zalewska-Bzymek, nadkom. Magdalena Soboń