Redakcja „Kwartalnika Policyjnego”

CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
sekretariat: 47 72 558 81, faks: 47 72 535 80,
e-mail: kwartalnik@csp.edu.pl

Wydawca: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Redaktor naczelny: mł. insp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
tel. 47 72 551 66, agnieszka.gorzalczynska-mroz@csp.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego:
mł. insp. Mirosława Zalewska-Bzymek

Sekretarz redakcji​: 
Ewa Kowalska

Tłumaczenie na język angielski:
Katarzyna Olbryś

Opracowanie graficzne i skład DTP:
Dorota Majewska-Pilch,
Ewa Szczubeł, Ewa Zduńczyk

Opracowanie redakcyjne i korekta:
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz,
Monika Irzycka, Ewa Kowalska

 

Funkcję doradczo-programową zespołu redakcyjnego „Kwartalnika Policyjnego” pełni Rada Wydawnicza Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w której skład wchodzą: Agnieszka Zielińska, Teresa Siennicka, mł. insp. Wioletta Białkowska, mł. insp. Sławomir Hołoweńko, mł. insp. Adam Kuligowski, mł. insp. Beata Martyniak-Mróz, mł. insp. Mirosława Zalewska-Bzymek, podinsp. Adam Czekaj, podinsp. Dariusz Kulikowski, podinsp. Jakub Piotrowski, nadkom. Paweł Kreczmański, nadkom. Magdalena Soboń