nr 1/2009

Spis treści

CYBERKRYMINALNI

Z mł. insp. Radosławem CHINALSKIM, Zastępcą Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, rozmawia Piotr Maciejczak

Walka o bezpieczeństwo Sieci (Internetu) będzie główną częścią ceny, jaką zapłaci usieciowiona cywilizacja. Złożoność tego problemu uwypuklają fakty, iż Internet nie ma właściciela, nie posiada centralnej kontroli oraz brakuje standardowej, zaakceptowanej przez wszystkich polityki bezpieczeństwa i międzynarodowego prawodawstwa w dziedzinie przestępstw komputerowych.

Nowoczesna bryła Urzędu Miasta w Legionowie sama w sobie budzi skojarzenia z futurystycznymi produkcjami filmowymi i komputerowymi. Do ogromnego, przeszklonego holu wpuszczają z cichym sykiem automatyczne, otwierane fotokomórką drzwi. We wnętrzu unosi się zapach czystości, z typową dla biurowców nutą parzonej kawy. Szerokie schody prowadzą wprost do ogromnej, obliczonej na 250 gości sali widowiskowej. Cichy gwar rozmów przerywa pogodny głos prowadzącego obrady plenarne prof. Józefa Bednarka z Akademii Pedagogiki Specjalnej: „Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpoczniemy I Międzynarodową Konferencję Naukową nt. Rzeczywistość Medialna i Wirtualna – Szanse i Zagrożenia...”