nr 1/2013


W NUMERZE

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 1/2013


 

  WYWIAD 

Piotr Maciejczak
Zmiany, zmiany, zmiany…
– wywiad z Mariuszem Wasiakiem
głównym specjalistą Zespołu Opiniodawczo-Konsultacyjnego
Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

 

  RUCH DROGOWY 

Adam Tarnowski
Badania psychologiczne w nowej ustawie o kierujących pojazdami

Dariusz Boruszewski
Najistotniejsze zmiany w transporcie drogowym w 2011 i 2012 r.

Krzysztof Zaranek, Dariusz Kulikowski
Ślady kryminalistyczne na miejscu wypadku drogowego z udziałem motocykla 

 

  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Tomasz Safjański
Ewolucja współpracy policyjnej na świecie.
Rys historyczny

 

  ZARZĄDZANIE W POLICJI 

Elżbieta Kołodziejska-Powalska
Motywowanie. Część I. Teorie motywowania

Marek Nadarzewski
Ogólne zasady rozwinięcia jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji
w struktury jednostki zmilitaryzowanej Policji. Część I

 

  PRAWO 

Krystyna Jankowska, Agnieszka Michalczuk
Gospodarka mieszkaniowa.
Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego nauka w służbie

 

  NAUKA W SŁUŻBIE 

Beata Krzemień
Czym jest pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 
BLS u osób dorosłych


Vademecum policjanta
Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców CSP

 

  CSP W LEGIONOWIE 

Hanna Grochowska
Z życia CSP

 

KĄCIK JĘZYKOWY

Renata Cedro
Język angielski dla policjantów

powrót
drukuj