nr 2/2013

Systemy bodźców (motywatorów)

W dniach 15–19 kwietnia br. dziesięcioro instruktorów Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji uczestniczyło w stażu szkoleniowym, który odbył się w Szkole Policji w Nimes we Francji.

BLS (Basic Life Support)

Z gen. dyw. dr. Mirosławem Rozmusem Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej rozmawia Iwona Klonowska-Senderska