nr 2/2014


PION KADROWO-SZKOLENIOWY GABINETU KGP. Kierownictwo, struktura, zadania

Odpowiada za dobór, szkolenie i funkcjonowanie kadr całej formacji. Pion kadrowy Gabinetu KGP koordynuje dobór funkcjonariuszy i pracowników, projektuje struktury organizacyjno-etatowe Policji tak, by przystawały do zmieniających się warunków funkcjonowania formacji oraz nadzoruje wszystkie sprawy osobowe będące we właściwości Komendanta Głównego Policji. Tworzenie i modyfikowanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji to także zadanie pionu kadrowego Gabinetu KGP. Podlegają mu też policyjni psychologowie. Kadrowa część struktury Gabinetu KGP nadzoruje postępowania dyscyplinarne prowadzone wobec policjantów w całej Polsce, a także koordynuje te postępowania, które są zastrzeżone dla Komendanta Głównego Policji. Gabinet pełni również rolę komórki kadrowej pracodawcy, jakim jest Komenda Główna Policji. To tu spływają oceny i opinie służbowe funkcjonariuszy, tu powstają opisy stanowisk i zakresy obowiązków pracowników KGP, tu wartościowane są stanowiska korpusu służby cywilnej. Gabinet KGP realizuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, a także medycyny pracy.

powrót
drukuj