3/2019


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 3/2019

 

  ZMIANY W PRZEPISACH  

Leszek Dyduch, Mariusz Trojanowski
Więcej uprawnień dla policjantów

Mirosław J. Bednarski
Związek zawodowy policjantów

oprac. Robert Maciejczyk
Zmiany w Kodeksie postępowania karnego

Maria Wysocka
Nowe zasady stosowania postępowania mandatowego

Krzysztof Kaczyński, Andrzej Polak
Zmiany w przepisach w sprawie pełnienia służby na drogach

Katarzyna Puławska
Przetwarzanie danych osobowych w Policji

 

  ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI 

Jarosław Piotrowski, Artur Łasocha
Można daktyloskopować!

Rafał Lewandowski
Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych

Łukasz Walczak
Kryptowaluty narzędziem w rękach współczesnych przestępców

Jarosław Zając
Praktyczne wskazówki dla policjantów zwalczających sharing

 

  VADEMECUM POLICJANTA 

Marcin Ogonek
Zatrzymanie i postój. Zasady, zakazy i wyjątki

 

  BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY  
  W UJĘCIU HISTORYCZNYM  

Paweł Tomaszewski
Bezpieczeństwo państwa w ujęciu historycznym

Kamil Kosik
Formalne aspekty korzystania z pojazdów mechanicznych w II RP

 

  PORADNIK NAUCZYCIELA POLICYJNEGO 

Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska
Wybrane aspekty metodyki nauczania osób dorosłych

powrót
drukuj