4/2019


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 4/2019

 

  BEZPIECZEŃSTWO NA POLSKICH DROGACH  

oprac. Ewa Dębowska
Działania Biura Ruchu Drogowego KGP na rzecz poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego na polskich drogach

oprac. Magdalena Zawadzka-Badura
Współpraca międzynarodowaw obszarze ruchu drogowego

Piotr Jabłoński
Prowadzenie pojazdów pod wpływem
środków odurzających i substancji psychotropowych

Tomasz Tosza
Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Jaworznie.
O tym, jak inżynieria naprawia zaniechania ewolucji

Aleksandra Kieres
„Rozsądniej zapobiegać niż leczyć” to udokumentowana analizami
statystycznymi prawda

Jarosław Zgierski
Generalny pomiar ruchu – GPR 2020

oprac. Robert Górski
Warszawska grupa „SPEED” hamulcem na prędkość

 

  TRANSPORT DROGOWY  

Adam Polej
Działalność Inspekcji Transportu Drogowego. Podsumowanie 2019 r.
oraz plany na przyszłość

Rafał Kopczewski
Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych
do monitorowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne

Mariusz Jackowski, Dariusz Gajewski
Zachowanie dobrostanu zwierząt podczas transportu


  ZDARZENIE DROGOWE  

Robert Janczur, Jolanta Zawałeń
Rekonstrukcja zdarzeń drogowych
z wykorzystaniem monitoringu obiektów i dróg

Łukasz Trzeciak
Ustalenie miejsca zderzenia pojazdów
na podstawie śladów na jezdni

Jarosław Michalski
Oględziny miejsca znalezienia zwłok
w zdarzeniu drogowym. Wybrane przepisy
i czynności do wykonania przez policjantów

Dariusz Kulikowski
Wykorzystanie opóźnieniomierza CL 170
w trakcie oględzin pojazdu wielośladowego

 

  PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI  

Kamila Zimoń
Międzynarodowe i europejskie podejście
do zapobiegania i zwalczania korupcji.
Wybrane zagadnienia

 

  VADEMECUM POLICJANTA  

Justyna Setniewska
Wybrane dokumenty stosowane podczas
przeprowadzania kontroli ruchu drogowego

Łukasz Gębski, Mariusz Kobryś
Zasady wypełniania protokołu szczegółowej
drogowej kontroli technicznej zawierającego wykaz kontrolny

Dariusz Szymanik, Leszek Ambroziak
Policja sprawdzi stan licznika podczas kontroli drogowej!

oprac. Krzysztof Kaczyński, Andrzej Polak,
Robert Doliński

Nowa forma czasowej rejestracji

Aneta Śliz, Marcin Zbrzeżny
Zielone tablice rejestracyjne

Marcin Ogonek
Daj szansę poszkodowanym – korytarz życia

Aneta Śliz, Marcin Zbrzeżny
Jazda na „suwak”

powrót
drukuj