4/2019

W numerze

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Jaworznie. O tym, jak inżynieria naprawia zaniechania ewolucji

Rekonstrukcja zdarzeń drogowych  z wykorzystaniem monitoringu obiektów i dróg

Nagrania z monitoringu obiektów i dróg coraz częściej stają się jednym z dowodów w sprawach zdarzeń drogowych. Szczególnie duże znaczenie nagrania te mają w sprawach trudnych, w których materiał osobowy jest niespójny i wprowadza wzajemnie wykluczające się wersje zdarzenia lub nie precyzuje okoliczności istotnych z punktu widzenia faktycznej sytuacji prowadzącej do zaistnienia wypadku lub kolizji. Wykorzystanie takiego nagrania z monitoringu w zakresie ustalenia torów i prędkości ruchu uczestników zdarzenia wymaga znajomości parametrów nagrania i właściwego, jak najbardziej precyzyjnego, odtworzenia pozycji uczestników zarejestrowanych na poszczególnych klatkach filmu. Prawidłowe określenie torów i prędkości ruchu uczestników zdarzenia w poszczególnych jego fazach na podstawie nagrań z monitoringu pozwala na precyzyjniejszą rekonstrukcję i analizę przebiegu zdarzenia w odniesieniu do metod „tradycyjnych”, opartych czasami na nielicznych śladach kryminalistycznych ujawnianych na drodze. W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na kilka aspektów analizy takich nagrań z monitoringu obiektów i dróg.

Ustalenie miejsca zderzenia pojazdów na podstawie śladów na jezdni

Podstawowym zadaniem funkcjonariuszy Policji pracujących na miejscu wypadku drogowego jest procesowe zabezpieczenie dowodów materialnych w postaci śladów powstałych w trakcie zdarzenia. Stanowią one punkt wyjścia do odtworzenia stanu faktycznego i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej, dlatego ich odnalezienie, zinterpretowanie i właściwe udokumentowanie w protokole oględzin, szkicu sytuacyjnym oraz na wykonanych fotografiach ma kluczowe znaczenie dla późniejszego postępowania. Szczególnie istotne dla procesu rekonstrukcji przebiegu zdarzenia jest ustalenie miejsca na drodze, w którym doszło do kontaktu pomiędzy pojazdami biorącymi udział w kolizji.

Warszawska grupa SPEED hamulcem na prędkość

Pomimo licznych kampanii edukacyjno-profilaktycznych, stołeczni kierowcy nie zwalniają tempa. Zagrażają sobie, pasażerom, stwarzają też ogromne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu czy pieszych. Prędkość – to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Wynika to nie tylko z policyjnych statystyk, ale i z obserwacji użytkowników dróg. Coraz lepsza infrastruktura drogowa, szybkie samochody, pusta droga budzą w wielu duszę rajdowca. Kierowcy zapominają, że nie są na torze wyścigowym, a jazda po drodze to nie wirtualny wyścig, gdzie mają siedem „żyć”.

Ustawowym znamieniem przestępstwa wypadku drogowego jest naruszenie przez uczestnika ruchu, choćby nieumyślnie, obowiązujących w ruchu lądowym zasad bezpieczeństwa, a także skutek w postaci spowodowania obrażeń ciała, w których okres leczenia przekracza 7 dni, lub śmierci. W związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym prowadzone są czynności w niezbędnym zakresie, w tym oględziny pojazdów uczestniczących w zdarzeniu[1].

Raz w roku członkowie sieci europejskich[1] Europejscy Partnerzy Przeciw Korupcji (EPAC) i Europejskiej Sieci Punktów Kontaktowych Przeciwko Korupcji (EACN) wymieniają poglądy na temat aktualnych wydarzeń w dziedzinie zapobiegania i zwalczania korupcji. EPAC/EACN corocznie jest organizatorem konferencji i Zgromadzenia Ogólnego, a ponadto w ciągu roku odbywają się warsztaty – w ramach europejskiej integralności – o następującej tematyce: wspieranie i ochrona sygnalistów, doskonalenie standardów współpracy międzyagencyjnej, środki edukacyjne i zarządzanie wartością oraz doskonalenie uczciwości (integralności) i standardów antykorupcyjnych. Polska reprezentowana jest przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.