nr 2/2018


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 2/2018


 

  RATOWNICTWO MEDYCZNE – ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE  

M. Stocka-Mirońska, E. Kuryś, A. Fijałek, M. Kacprzycka
Sprawniej i bezpieczniej – zmiany w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne
i współpraca z Policją

I. Skwierzyńska
System powiadamiania ratunkowego w Polsce

M. Wlaź
Od pierwszej pomocy do ratownictwa medycznego

 

  SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE W POLICJI  

M. Kurdziel
Przygotowanie funkcjonariuszy Policji do zadań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy
i kwalifikowanej pierwszej pomocy

S. Stachowiak, G. Mecner
Doskonalenie zawodowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

 

  MEDYCYNA POLA WALKI  

R. Miernik, D. Wolsztyniak
Wybrane aspekty zmian jakościowych ratownictwa pola walki – przykłady

 

  RATOWNICTWO LOTNICZE  

N. Piorun
Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego
w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

J. Sochacka
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zadania i funkcjonowanie

 

  RATOWNICTWO WODNO-NURKOWE  

A. Stępień, A. Słucki
Ratownictwo nurkowe (a w zasadzie płetwonurkowe)

Ł. Kochanowski
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Warszawa 5”

 

  RATOWNICTWO GÓRNICZO-HUTNICZE  

J. Gąsieniec, D. Kubiak
Specyfika działań ratownika górniczo-hutniczego

M. Konopko
Ratownik wodny 900 metrów pod ziemią

 

  RATOWNICTWO MORSKIE  

M. Bogalecka
Koordynacja służb ratownictwa i krajowych jednostek wspierających akcje zwalczania
zanieczyszczeń na obszarze Morza Bałtyckiego

 

  NAUKA W SŁUŻBIE   

T. Maglyovana, T. Nizhnik
Application of polyalkylenguanidine disinfectants for improving the effectiveness
of anti-epidemic measures in emergency situations

Zastosowanie środków dezynfekujących na bazie polialkilenu guanidyny
w celu poprawienia efektywności metod zwalczania epidemii w sytuacjach nadzwyczajnych

O. Nuianzin, T. Samchenko, A. Nesterenko, V. Pokaliuk
Studying the dynamics of temperature change in the under suit space of the rescuer

Badanie dynamiki zmian temperatury zachodzących w przestrzeni pod odzieżą ochronną ratownika

 

  DOBRE PRAKTYKI   

G. Janik
Zespół medyczny Policji w Polsce na tle rozwiązań w innych państwach

K. wiśniewski
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
jako dobry przykład współpracy służb

K. Wiśniewski
Agresja wobec ratowników medycznych

K. Wranicz, M. Sterliński
Praktyczne aspekty zastosowania AED u chorych ze wszczepionym urządzeniem
do elektroterapii serca i nagłym zatrzymaniem krążenia

E. Ornat
Motoambulans – ratownictwo motocyklowe w praktyce

G. Wąsiatycz, M. Kwasowiec, A. Stasik, M. Partyka, A. Zbaraszewska, M. Prętki
Jak udzielić pierwszej pomocy psu służbowemu? Poradnik praktyczny

 

  HISTORYCZNE ASPEKTY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO   

K. Bielecka
Historia ewolucji czynności związanych z resuscytacją krążeniowo-oddechową (RKO)

K. Kitajewska
Sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim

 

  VADEMECUM POLICJANTA   

B. Krzemień, W. Niedziółka, M. Paderewski, E. Ostrowska, M. Morawska
Poradnik ratownika

 

  BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM    

D. Szymanik
Szyby pojazdów samochodowych – wymogi i zalecenia

Ł. Gębski, R. Pasteczka
Kontrola stanu technicznego motocykla

S. Ronowicz
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia a jakość oględzin

 

  DYDAKTYKA ZAWODOWA    

G. Jankowski, D. Kozłowska
Optymalizacja informacji przekazywanych przez nauczyciela w trakcie praktycznego nauczania zawodu

 

  PORADNIK NAUCZYCIELA POLICYJNEGO    

R. Rodziewicz
Ocenianie w procesie kształcenia zawodowego

powrót
drukuj