nr 2/2018

W numerze

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE – zadania i funkcjonowanie

W artykule przedstawiono pokrótce historię Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce, najważniejsze zmiany w jego organizacji i wyposażeniu, a także obecną strukturę i zasady funkcjonowania. Ponadto omówiono współpracę LPR z innymi służbami, w tym również z Policją.

Specyfika działań ratownika górniczo-hutniczego

W artykule przedstawiono specyfikę funkcjonowania ratownictwa górniczo-hutniczego na przykładzie jednostki KGHM Polska Miedź S.A. Omówiono rodzaje służb ratowniczych w jednostce, sposób organizacji pomocy w razie zaistnienia zdarzenia, specjalistyczny sprzęt będący w wyposażeniu ratowników. Ponadto wskazano, że potwierdzeniem wysokich kwalifikacji polskich ratowników górniczych są m.in. ich sukcesy w Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Górniczego

Ratownik wodny 900 metrów pod ziemią

Autorka, przewodniczka psa służbowego wyszkolonego do poszukiwania zapachu zwłok ludzkich oraz z zakresu elementów ratownictwa wodnego, opisała w artykule swoje doświadczenia zawodowe związane z pracą z podopiecznym. Przedstawiła podstawowe składowe procesu szkolenia, znaczenie doboru rasy psa oraz predyspozycji zwierzęcia do specyfiki zadań służbowych, jakie ma wykonywać. Opisała najważniejsze cechy i kompetencje, którymi powinien się charakteryzować przewodnik psa rasy owczarek belgijski, a także poruszyła kwestie trudności i wątpliwości mających wpływ na psychologiczny aspekt wykonywanej pracy. Ważną część artykułu stanowi również przedstawienie doświadczeń i obserwacji wynikających z udziału przewodniczki wraz z psem w akcji ratowniczej w Kopalni Węgla Kamiennego „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, podjętej w celu odnalezienia górników zaginionych po silnym tąpnięciu w dniu 5 maja 2018 r.

MOTOAMBULANS. Ratownictwo motocyklowe w praktyce

W artykule przedstawiono zalety wykorzystania motocykla w ratownictwie, a także wyposażenie takiego motoambulansu stosowanego przez wolontariuszy fundacji ratownictwa motocyklowego. Ponadto poruszono kwestię niewystarczających regulacji prawnych dotyczących użycia motoambulansu jako systemowego pojazdu uczestniczącego w działaniach pogotowia ratunkowego, co utrudnia finansowanie tego rodzaju pomocy.

W artykule przedstawiono budowę, zadania oraz sposób funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce. Przybliżono również postępy w procesie integracji systemu teleinformatycznego centrum powiadamiania ratunkowego z systemami informatycznymi Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także omówiono opracowane i uzgodnione między MSWiA, KGP oraz KG PSP wytyczne do obsługi zgłoszeń alarmowych do numeru alarmowego 112. W ostatniej części przedstawiono korzyści z przyjętego rozwiązania oraz zapowiedziano uruchomienie aplikacji mobilnej Alarm112 umożliwiającej osobom głuchym i niedosłyszącym komunikację z operatorami numerów alarmowych.