nr 4/2018


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 4/2018

 

  POLICJA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ  

Magdalena El Ghamari
Współczesne przejawy i formy terroryzmu

Dominik Władysiak
Aktywny strzelec. Taktyka działania zespołu interwencyjnego – Policja

Robert Rodziewicz
Wykorzystanie symulatorni do działań specjalnych
w doskonaleniu zawodowym
z zakresu minersko-pirotechnicznego

Tomasz Fęcki
Obsługa broni palnej krótkiej jedną ręką

Janusz Kaszczyński, Andrzej Knor
Elementy walki wręcz w czasie interwencji policyjnych

 

  Z KART HISTORII POLICJI  

Grzegorz Winnicki
Od straży obywatelskich do Policji Państwowej (1914–1939)

Jarosław Olbrychowski
II Okręg Łódzki Policji Państwowej

Grzegorz Winnicki
Rola i zadania Policji Państwowej w nadzorze nad prostytucją w Polsce
okresu dwudziestolecia międzywojennego

Kamila Kitajewska
O „pamięci, która nie dała się zakopać w dołach śmierci w Miednoje”

Robert Doliński
Historia motoryzacji w polskiej Policji (1919–2019)

 

  BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO  

Łukasz Gębski, Andrzej Polak
Zmiany w zakresie kontroli stanu technicznego

Marcin Ogonek
Wyprzedzanie – obowiązki, zakazy, wyjątki

Marcin Gąsior, Rafał Bloch
Wykorzystanie przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości

Marcin Zbrzeżny
Pojazd uprzywilejowany na drodze

 

  PRAWO  

Dariusz Baj, Jarosław Zając
Kary i środki karne na gruncie polskiego prawa karnego

Marek Maliszewski
Bezwzględny zakaz dowodowy w kontekście tajemnicy spowiedzi
(art. 178 pkt 2 kpk)

 

  VADEMECUM POLICJANTA  

Leszek Czerski
Konserwacja i bezpieczne użytkowanie paralizatorów elektrycznych
będących w wyposażeniu Policji

 

  DYDAKTYKA ZAWODOWA  

Katarzyna Wójcik, Sebastian Jakubicki
Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie kształcenia żołnierzy ŻW

 

  PORADNIK NAUCZYCIELA POLICYJNEGO  

Tomasz Wewiór, Grzegorz Winnicki
Przygotowanie nauczyciela do zajęć dydaktycznych

 

powrót
drukuj