nr 4/2018

W numerze

II Okręg Łódzki Policji Państwowej

Niniejszy artykuł przedstawia tworzenie się jednostek II Okręgu Łódzkiego Policji Państwowej. Wykorzystując swoją rozległą wiedzę z tego obszaru, a także cenne archiwalia, autor przybliża wiele interesujących danych m.in. na temat warunków kadrowych i lokalowych pierwszych jednostek formacji policyjnej powstających w II RP.

O „pamięci, która nie dała się zakopać w dołach śmierci w Miednoje”

Wykorzystanie przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości

Obsługa broni palnej krótkiej jedną ręką

Każdy użytkownik broni palnej, czy to funkcjonariusz, czy posiadacz cywilny, powinien doskonalić się w zakresie obsługi broni palnej. Opanowanie tych czynności ma istotny wpływ zarówno na bezpieczeństwo posiadacza broni i osób postronnych, jak i na skuteczność posługiwania się nią, gdyby doszło do sytuacji wymagającej jej użycia. Użycie broni palnej zazwyczaj nie odbywa się w okolicznościach komfortowych, jakie może zapewnić oś strzelecka. Jedną z nich jest sytuacja, gdy zmuszeni jesteśmy obsłużyć broń i oddać strzał przy użyciu jednej ręki. Powody mogą być różne. Może to wynikać ze zranienia lub konieczności odpierania ataku, gdy jedna ręka jest zajęta. Ręką, która obsługuje broń, może być ręka wiodąca, jak i niewiodąca.